Кариерен център за графични
и уеб дизайнери

Бизнесът винаги търси таланти. Нека намерим добро място за Вашия!

Кариерен център

Към Учебния Център на Нет Ит е изграден и действащ Кариерен Център за консултация, професионална ориентация и предоставяне на информация на всички заинтересовани страни, заети или незаети лица.

Услугите, които предоставя кариерния център осигуряват така нужната връзка между бизнеса и търсещите работа, между работодателите и студентите. При нас може да получите информация за текущи или бъдещи стажантски програми.

Кариерният център на Нет Ит предлага своите услуги по кариерно ориентиране и посредничество на пазара на труда безплатно за всички кандидати за работа.

Защо да изберете нашият кариерен център?

Ние ще ви информираме за възможностите за образование, продължаващо обучение и кариерно развитие според вашите интереси и цели за професионално развитие.

Нашата цел е всеки курсист, преминал обучение в Design Academy да намери пътя към професионалното израстване.

Нет Ит е лицензиран учебен център, лицензиран посредник на пазара на труда, регистратор на лични данни и доставчик на обучения към Агенция по заетостта.