Обучение за кариерно ускорение

Курс по Рисуване и живопис

Обучението по Рисуване е създадено за всички, които искат да се научат да рисуват, да се усъвършенстват, да затвърдят знанията и уменията си. Или за хората, които просто искат да се откъснат за малко от реалността и да открият нови хоризонти.

По време на първи семестър постепенно ще започнете да развивате вашите творчески способности, заложби, въображение и индивидуален подход.
Ще се запознаете с История на изкуството, какво е Композиция и Перспектива. Ще рисувате с туш и перо. И ще овладеете техники за рисуване с въглен. Ще имате и практически занятия на открито и самостоятелни творчески задачи.

През втори семестър ще научите основните техники за работа с пастел, всичко за Шарж и карикатура и ще работите с акварел. Ще усвоите техники за рисуване на човешка фигура и натюрморт. Ще рисувате върху стъкло, керамика, дърво, текстил и др.

След края на обучението ще може самостоятелно да създавате сложни композиции. Ще имате изградена позиция на ръката. Независимо дали сте напълно начинаещи в сферата на рисуването или искате да структурирате своите знания и умения, изграждайки в процеса, портфолио, което можете да използвате за кариерно развитие, то ще успеете да извлечете максимална полза от този курс.

Видео представяне

на обучението

Програма на обучението

Обученията в Дизайнерската академия на Нет Ит са организиране, да съчетават теория и практика в най-ефективната пропорционалност. Общата продължителност на курса е 195 учебни часа.

Основи на рисуването, светлина и сянка, конструиране на формите и предметите. Линия, щрих, петно и степенуването им. Скициране, история на изкуството I, композиция, перспектива. Рисуване с туш и перо. Практика на открито- бързи скици. Пластична анатомия, графика. Философия и цветове. История на изкуството II.
Живопис- основни похвати и практика. Естетика, история на изкуството III. Пастел- основни похвати. История на изкуството IV. Шарж- основни похвати, карикатура. История на изкуството V. Акварел- основни похвати, видове бои и приложението им. Техники за рисуване върху различни повърхности.
Рисуване на открито- пейзаж в техника по избор
Портфолио

След преминаването на този курс ще съберете своето първо портфолио с изпълнени задачи.

Лектори

Екипът ни от щатни и гост лектори са практици, които ще Ви предложат редица тайни от кухнята.

Програма

Програмата ни отговаря на най-актуалните практики в сферата на дизайна.

Умения

Уменията, които ще придобиете по време на курса, ще бъдат изцяло съобразени с реалната практическа среда.

Диплома

След успешно завършване на курса ще получите удостоверение за професионално обучение по образец на МОН.

Екипност

Работейки по набор от индивидуални и групови задачи ще развиете уменията си за самостоятелна работа и работа в екип.

Форми на обучение

Как е организирано?

Обучението е организирано в присъствена форма, като теоретичните и практическите часове се провеждат в зала към учебния център, в среда оборудвана с необходимите технически средства за рисуване. По време на обучението, всеки курсист ще придобие нужните му теоретични познания и практически умения, които периодично ще бъдат оценявани. Обучението завършва с изпит по теория и практика, чрез който ще се оценят реализираните по време на обучението творби.

Обучение за всеки джоб

Цена на обучението

Цената на обучението в присъствена форма е в размер на 690 лева на семестър.
При заплащане на 2 семестъра наведнъж, цената за присъствена форма е 1242 лв.

Всички обучения в Дизайнерската академия на Нет Ит биха могли да бъдат заплатени и на изплащане, без оскъпяване.

ОТСТЪПКИ: За ученици навършили 16 години и студенти - 20% за дистанционна форма на обучение (ако за обучението се организира такава група).

Записване в курса

Желаещите да ползват услугите на Центъра за професионално обучение Нет Ит предоставят в момента на записването си, всички необходими документи съгласно Закона за професионалното образование и обучение, а именно: лична карта, снимка в паспортен формат, копие от диплома за средно образование и медицинско свидетелство съгласно чл. 14, ал.3 от Закона за професионалното образование и обучение.

За повече информация относно необходимите документи, можете да се свържете с нас на национален телефон 0700 16 004