Обучение за кариерно ускорение

Курс по Плакат и визуална комуникация

Обучението по Плакат и визуална комуникация ще даде на всеки от вас тласък в областта на плакатното изкуство, артистичното мислене и печатната комуникационна графика. След много практики, завършилите ни курсисти ще притежават комплексни качества и ще владеят свободно корпоративния дизайн, печатната реклама и малката приложна графика. Също така ще имат готовност за самостоятелни авторски творчески изяви.

По време на първия семестър ще се запознаете с историята на плаката, рекламния дизайн, графичните знаци и визуалната комуникация. Ще се сблъскате с различни казуси и ще научите много допълнителна информация.

През втория семестър ще развиете творческото си мислене, като изготвяте различни по вид рекламни плакати. Ще разберете какво е корпоративен дизайн и лого. Защо са важни те? Как да ги изработим стъпка по стъпка? Що е то " Типография и Калиграфия"? Ще се сблъскате с много анализи и упражнения. Края на втори семестър ще завършите с проект.

По време на обучението ще развиете творческото си мислене и ще съумявате да работите самостоятелно по различни проекти. Станете истински дизайнер с DesignAcademy!

Програма на обучението

Обученията в Дизайнерската академия на Нет Ит са организирани да съчетават теория и практика в най-ефективната пропорционалност. Общата продължителност на курса е 201 учебни часа.

История и същност на плаката. Артистично мислене и композиция, същност на арт концепцията. Композиционни техники и принципи.
Рекламен дизайн, кратка история на рекламния дизайн, особености и философия на рекламния дизайн. Анализ на курсистите в час на реклама по избор. Графични знаци, същност на графичните знаци, видове и употреба. Визуална комуникация- същност, анализ на примери. Символика и значение на знаците. Семиотично знание на знаците и символите. Стилизация- същност и принципи на стилизирането на обект. Упражнение по стилизирането на животно, растение или друго по зададена тема. Графични знаци. Изготвяне на серия от графични знаци и анализ в час.
Adobe Illustrator- въведение в програмата. Графичен виц. Какво наричаме " графичен виц" в плакатното изкуство и как да го използваме в графичната си работа. Упражнения за развитие на творческото мислене. Задачи за стилизация на 2 изображения в 1. Лого /запазен знак/. Принципи при създаване на запазен знак. Примери при създаване на собствено лого. Лого с вплетен в него символ.
Типография и калиграфия. Шрифт, шрифтово семейство,елементи и архитектура на буквата, видове шрифт. Що е калиграфия? Принципи на калиграфията. Анализ на примери и упражнения в създаване на калиграфски надпис. Упражнения за развитие на творческото мислене. Изписване на текст във форма повтаряща значението й.
Рекламен плакат за продукт, личност и събитие. Особености на рекламния плакат. Художествен плакат. Арт и изложбен плакат. Особености на художествения плакат. Упражнения и анализ на конкретни плакати. Естетически и художествени достойнства.
Adobe Photoshop. Въведение в програмата. Обработване на изображения. Упражнения.
Културен плакат. Особености на културния плакат, примери и анализи. Социален плакат. Особености на социалния плакат, примери и анализи. Типографски плакат. Особености, примери и анализи.
Печатна графика. Видове печатни произведения. Корпоративен дизайн, същност, примери и анализ. Упражнения по съставяне на корпоративна идентичност. Консултация по проект.
Портфолио

След преминаването на този курс ще съберете своето първо портфолио с изпълнени задачи.

Лектори

Екипът ни от щатни и гост лектори са практици, които ще Ви предложат редица тайни от кухнята.

Програма

Програмата ни отговаря на най-актуалните практики в сферата на дизайна.

Умения

Уменията, които ще придобиете по време на курса, ще бъдат изцяло съобразени с реалната практическа среда.

Диплома

След успешно завършване на курса ще получите удостоверение за професионално обучение по образец на МОН.

Екипност

Работейки по набор от индивидуални и групови задачи ще развиете уменията си за самостоятелна работа и работа в екип.

Обучение за всеки джоб

Цена на обучението

Всеки курсист в Дизайнерската академия, който заплати два семестъра за професионално обучение, получава безплатно достъп до допълнителни, свободноизбираеми обучения в присъствена или в дистанционна форма с общ допълнителен хорариум над 240 часа. По този начин с една такса, вие получавате общо около 440 часа обучения, които ще ви превърнат в изключителен артист. А цената за един учебен час на база всички обучения, които получавате е до 3,50 лв./уч.ч.

Цената на обучението в присъствена форма е в размер на 590 лева на семестър. При заплащане на 2 семестъра наведнъж, ползвате отстъпка в размер на 10% и общата цена за целия курс е в размер на 1062 лв. При заплащане на таксата за първи семестър до 10.08.2019 ще се възползвате от отстъпка за ранно записване в размер на 10% от стойността му!

Цената за 1 семестър дистанционно обучение е в размер на 490 лв. на семестър.
Цената за дистанционна форма на обучение, при заплащане на 2 семестъра е 882 лв.

Всички обучения в Дизайнерската академия на Нет Ит биха могли да бъдат заплатени и на изплащане, чрез TBI Bank.

Отстъпка за ученици навършили 16 години и студенти - 20% за дистанционна форма на обучение, при заплащане на двата семестъра в началото на обучението (ако за обучението се организира такава група).