Обучение за кариерно ускорение

Курс по Дизайн на търговско пространство

Проявявате интерес към интериорите на търговски пространства? Бихте искали да разширите и обогатите знанията си като се запознаете със съвременните тенденции? Именно в този курс ще се запознаете с някои от търговските трикове и практики.

Обучението ще ви предостави възможността да преминете през всички фази на проектирането в една реална работна среда. Ще получите полезни съвети за разговорите с възложителите, представянето на личните ви идеи пред тях, включително какво да вземете предвид при ценообразуването на проекта.

По време на курса ще скицирате, избирате материали, осветителни тела, мебели и др. Ще изготвяте количествени сметки, ще търсите подходящи конструктивни решения за вашата лична дизайнерска мебел. А защо не и да се запознаете с някои от техниките за изработване на макети? Обучението ще завърши с представяне на цялостно интериорно решение с необходимата документация и чертежи за реализацията му.

Програма на обучението

Обученията в Дизайнерската академия на Нет Ит са организирани да съчетават теория и практика в най-ефективната пропорционалност. Общата продължителност на курса е 102 учебни часа.

Търговски пространства. Видове търговски пространства. Цветове и продукти. Изисквания към материалите. Видове изкуствено осветление. Универсален дизайн и достъпна среда. Функционални схеми. Доставки, склад, посетители и обслужване на клиенти. Персонал. Иновативни съвременни решения. Търговски трикове и практики. Етапи на проектиране. Бизнес практики и препоръки. Предпроектни проучвания, идеен проект, работен проект, авторски надзор.
Представяне на заданието. Местоположение, налична информация, подложки и заснемане. Изисквания на възложителя. Обсъждане на вариантите/ дискусия. Предпроектни проучвания. Търсене на примери на подобни разработки. Ходови линии и функционално зониране, скициране на идеите. Етапът завършва с обсъждане на проучванията и функционални решения.
Избор на функционална схема и идейно интериорно решение. Скици на разгъвки. Перспективи на цялото пространство и характерни детайли от него. Изготвяне на чертежи на AutoCAD. Разпределение с мебелировката и разгъвки на всички стени. Избор на материали, покрития, видове осветителни тела. План софит, план електро инсталации, изводи, контакти. План на избраните настилки. Таблично или графично представяне на готови мебели, аксесоари, осветителни тела. Материали и покрития. Моделиране на идеен тримерен модел: форми, източници, сенки, местоположение, материали, текстури. Съвети, насоки и корекции. Представяне на идейния проект.
Запознаване с материалите за работа и конструктивното изпълнение. Детайли на сглобки, двумерна графика и техническо представяне на проекта. Разработване на индивидуален елемент от обзавеждането, характерен за конкретния проект/ стол, маса, шкаф, гардероб, секция, осветително тяло и др./
Набиране и представяне на цялата необходима документация за реализацията на работния проект. Графично представяне. Техническо изчертаване.
Портфолио

След преминаването на този курс ще съберете своето първо портфолио с изпълнени задачи.

Лектори

Екипът ни от щатни и гост лектори са практици, които ще Ви предложат редица тайни от кухнята.

Програма

Програмата ни отговаря на най-актуалните практики в сферата на дизайна.

Умения

Уменията, които ще придобиете по време на курса, ще бъдат изцяло съобразени с реалната практическа среда.

Диплома

След успешно завършване на курса ще получите удостоверение за професионално обучение по образец на МОН.

Екипност

Работейки по набор от индивидуални и групови задачи ще развиете уменията си за самостоятелна работа и работа в екип.

Обучение за всеки джоб

Цена на обучението

Всеки курсист в Дизайнерската академия, който заплати два семестъра за професионално обучение, получава безплатно достъп до допълнителни, свободноизбираеми обучения в присъствена или в дистанционна форма с общ допълнителен хорариум над 240 часа. По този начин с една такса, вие получавате общо около 440 часа обучения, които ще ви превърнат в изключителен артист. А цената за един учебен час на база всички обучения, които получавате е до 3,50 лв./уч.ч.

Цената на обучението е в размер на 490 лева. При заплащане на таксата за първи семестър до 10.08.2019 ще се възползвате от отстъпка за ранно записване в размер на 10% от стойността му!

Цената за 1 семестър дистанционно обучение е в размер на 390 лв. на семестър.

Всички обучения в Дизайнерската академия на Нет Ит биха могли да бъдат заплатени и на изплащане, чрез TBI Bank.

Отстъпка за ученици навършили 16 години и студенти - 20% за дистанционна форма на обучение, при заплащане на двата семестъра в началото на обучението (ако за обучението се организира такава група).