Обучение за кариерно ускорение

Курс по Дизайн на детска стая

Детската стая е нещо повече от място за пакости, игри и сън. Тя има няколко функционални зони: трябва да е и място за игра, учене, отдих и спокойствие.

Различните мебели и форми имат различен ефект върху средата и върху личността. Цветовете влияят изключително много на настроението и на поведението. Обучението по дизайн на детска стая е едносеместриално. Курсът е подходящ, както за хора с познания в областта на интериорния дизайн, така и за всички други, които желаят да уловят тънкостите при правилното, функционалното и красивото обзавеждане на стаи за малки и големи малчугани.

По време на обучението ще уловите тенденциите в обзавеждането и интериора за деца, ще изготвяте предпроектни проучвания и ще реализирате идеен проект. Ще работите с програмата AutoCad, чрез която ще изготвите планова схема на разпределението на мебелировката.

В края на обучението курсистите ще разполагат с всички необходими чертежи и детайли за реализацията на един интериорен проект. Всеки ще е преминал през всички фази на реалната проектантска среда, ще се е сблъскал с проблемите и подводните камъни по време на разработването на идейния проект.

Програма на обучението

Обученията в Дизайнерската академия на Нет Ит са организиране, да съчетават теория и практика в най-ефективната пропорционалност. Общата продължителност на курса е 96 учебни часа.

Общ преглед на проектантските проблеми. Основни функционални зони в пространствата за деца /за сън, за работа, за съхранение, за игра/. Взаимоотношение на различните зони, необходими площи и елементи за обезпечаване на дейностите в зоните. Изисквания за местоположението на различните зони. Възрастови характеристики и изисквания спрямо възрастовата група. Ергономични параметри на средата. Достъпна среда за деца със специфични нужди. Цветови аспекти на интериорния дизайн за деца. Цветови климат. Психологическо влияние на цвета. Цветови гами и цветни материали. Цвят и емоция при детските възприятия за средата. Съвременни тенденции в обзавеждане на интериорите за деца. Тематични детски стаи Модулно изграждане на средата. Многофункционалност на обектите в детската среда.
Представяне на заданието. Местоположение. Налична информация. Подложка и заснемане. Изисквания на възложителите. Търсене на примери за подобни разработки. Ходови линии и функционално зониране. Скициране на идеите. Екипът завършва с обсъждане на проучванията и функционално решение.
Разработване на интериорното решение. Скици на разгъвки и перспективи на цялото пространство или части от него. Изготвяне на планови схеми в Autodesk 3d studio Max. Избор на материали според техните качества и специфика. Създаване на идеен модел.
Разработване на индивидуален проект на елемент от обзавеждането.
Избор на функционална схема и идейно интериорно решение. Скици на разгъвки. Перспективи на цялото пространство и характерни детайли от него. Изготвяне на чертежи. Разпределение с мебелировката и разгъвки на всички стени. Избор на материали, подходящи покрития, видове осветителни тела. План на избраните настилки. Таблично или графично представяне на готови мебели, аксесоари, осветителни тела. Материали и покрития. Съвети, насоки и корекции. Представяне на проекта.
Портфолио

След преминаването на този курс ще съберете своето първо портфолио с изпълнени задачи.

Лектори

Екипът ни от щатни и гост лектори са практици, които ще Ви предложат редица тайни от кухнята.

Програма

Програмата ни отговаря на най-актуалните практики в сферата на дизайна.

Умения

Уменията, които ще придобиете по време на курса, ще бъдат изцяло съобразени с реалната практическа среда.

Диплома

След успешно завършване на курса ще получите удостоверение за професионално обучение по образец на МОН.

Екипност

Работейки по набор от индивидуални и групови задачи ще развиете уменията си за самостоятелна работа и работа в екип.

Обучение за всеки джоб

Цена на обучението

Цената на обучението е в размер на 490 лева.

Цената за 1 семестър дистанционно обучение е в размер на 390 лв. на семестър.

Всички обучения в Дизайнерската академия на Нет Ит биха могли да бъдат заплатени и на изплащане, без оскъпяване.

ОТСТЪПКИ: За ученици навършили 16 години и студенти - 20% за дистанционна форма на обучение (ако за обучението се организира такава група).

design-116