Обучение за кариерно ускорение

Курс по дизайн на хотелска стая и рецепция

Впечатлявате ли се от интериора на лъскавите хотелски стаи, луксозните мебели по поръчка и големите масивни рецепции? Искате ли да обогатите знанията си в сферата на интериорния дизайн?

По време на курса ще скицирате, ще се научите да избирате точните материали, подходящите осветителни тела и мебели. Ще уловите тенденциите в обзавеждането и интериора на хотелските стаи и рецепции.

През първия семестър на обучението ще се запознаете с видовете хотели и хотелски комплекси. Също така какви са изискванията към тях. Ще преминете през функционалното зониране, етапите на проектиране, бизнес практики и препоръки.

Във втория семестър ще изготвяте чертежи на AutoCad, ще опознаете строителните материали, покритията и видовете осветлителни тела. В края на семестъра ще разработите индивидуален проект.

Програма на обучението

Обученията в Дизайнерската академия на Нет Ит са организиране, да съчетават теория и практика в най-ефективната пропорционалност. Общата продължителност на курса е 108 учебни часа.

Хотели и хотелски комплекси. Видове хотели и изискванията към тях- планински, морски, градски и др. Категоризация на хотелите, нормативна база, нормативи за вида на оборудването, декорацията, мебелите, материалите и квадратурата на помещенията. Хотелската база и услугите, структура. Изисквания към материалите и обзавеждането. Вентилация и отопление. Универсален дизайн и достъпна среда. Поддръжка. Функционално зониране, блокове на хотела: приемно фоайе и административен блок. Хранителен блок, спортно занимателен, конферентен. Посетителска зона и достъп. Камериерски достъп и изисквания. Съвременни тенденции. Материали и технологии. Етапи на проектиране. Бизнес практики и препоръки. Предпроектни проучвания, идеен проект, работен проект и др.
Предпроектни проучвания: търсене на примери на подобни разработки, ходови линии и функционално зониране, скициране на идеите.
Избор на функционална схема и идейно интериорно решение. Скици на разгъвки и перспективи на цялото пространство и характерни детайли от него. Изготвяне на чертежи на AutoCad. Избор на материали, покрития, видове осветителни тела. План софит, план електро инсталации, план на избраните настилки. Таблично и графично представяне на избраните мебели, аксесоари, осветителни тела, материали и покрития. Моделиране на идеен тримерен модел, форми, източници на светлина, сенки и др. Представяне на идеен проект.
Запознаване с материали за работа, конструктивно изпълнение, детайли на сглобки, двумерна графика и др. Разработване на индивидуален проект на елемент на обзавеждането.
Намиране и представяне на цялата необходима документация за реализация на работния проект. Графично представяне. Техническо изчертаване.
Портфолио

След преминаването на този курс ще съберете своето първо портфолио с изпълнени задачи.

Лектори

Екипът ни от щатни и гост лектори са практици, които ще Ви предложат редица тайни от кухнята.

Програма

Програмата ни отговаря на най-актуалните практики в сферата на дизайна.

Умения

Уменията, които ще придобиете по време на курса, ще бъдат изцяло съобразени с реалната практическа среда.

Диплома

След успешно завършване на курса ще получите удостоверение за професионално обучение по образец на МОН.

Екипност

Работейки по набор от индивидуални и групови задачи ще развиете уменията си за самостоятелна работа и работа в екип.

Форми на обучение

Как е организирано?

Обучението се предлага в присъствена форма на обучението. Насочено е за хора, които имат основни познания в работата си с AutoCad или друга програма за чертане. Също така е желателно да имат знания на базисно ниво за изграждане на 3D модели.

Обучение за всеки джоб

Цена на обучението

Цената на обучението е в размер на 490 лева.

Цената за 1 семестър дистанционно обучение е в размер на 390 лв. на семестър.

Всички обучения в Дизайнерската академия на Нет Ит биха могли да бъдат заплатени и на изплащане, без оскъпяване.

ОТСТЪПКИ: За ученици навършили 16 години и студенти - 20% за дистанционна форма на обучение (ако за обучението се организира такава група).

Записване в курса

Желаещите да ползват услугите на Центъра за професионално обучение Нет Ит предоставят в момента на записването си, всички необходими документи съгласно Закона за професионалното образование и обучение, а именно: лична карта, снимка в паспортен формат, копие от диплома за средно образование и медицинско свидетелство съгласно чл. 14, ал.3 от Закона за професионалното образование и обучение.

За повече информация относно необходимите документи, можете да се свържете с нас на национален телефон 0700 16 004