DesignAcademy - Курс по 3D Studio Max И AutoCAD

Обучение за кариерно ускорение

Курс по AutoCAD

Учебен център Нет Ит организира професионално обучение по AutoCAD. Опознаването на тaзи програмa ще ви позволи да моделирате всичко, което ви заобикаля. Обучението е насочено към всички, които имат интереси в сферата на интериорния дизайн и архитектурата.

По време на обучението ще се запознаете с програмата AutoCAD . Ще се научите как да преобразувате обекти с помощта на логическите операции обединение, сечение, изваждане и изключване на обекти. Ще разберете как да премествате, завъртате и модифицирате тела с помощта на манипулатори. Ще се запознаете с видовете заобляния и различните команди.

Курсът включва теоретични знания и практически умения. В края на обучението си ще съсредоточите усилията и знанията си в участието в групови проекти, екипна работа и изготвяне на портфолио.

Програма на обучението

Обученията в Дизайнерската академия на Нет Ит са организиране, да съчетават теория и практика в най-ефективната пропорционалност. Общата продължителност на курса е 99 учебни часа.

Преминаване от двуизмерен в триизмерен изглед. Видове тримерни изгледи. Навигация. Командни менюта. Изгледи. Примитиви, изчертаване на Polysolid, Wedge, Cone, Sphere, Cylinder, Torus, Pyramid, Planar Surface. Преобразуване на тела с помощта на логическите операции обединение, сечение, изваждане и изключване на плътни тела. Преместване, завъртане и модифициране на тела с помощта на манипулатори. Създаване на тримерен обект от двумерен чрез командите Extrude и Presspul. Потребителска координатна система и заобляне на тела.
Команди Loft/Cross-sections only, Path, Guides, Sweep и Revolve. Предназначение и използване на командата Loft/Cross-sections only, Path и Guides. Предназначение и използване на команди Sweep и Revolve.
Създаване на 3D тела. Маса, стол, шкаф. Добавяне в създадената сграда на създадените обекти. Tabulated mashes, Edge 3D mashes и Revolved mashes, 2D face, 3D face и 3D mash. Предназначение и използване на командите в лентата Solid Editing. Създаване на покрив. Създаване на прозорци и врати. 2D блокове от 3D модели. Подготовка на аутокадски чертеж за 3d maxs
Финални изпити по теория и практика
Портфолио

След преминаването на този курс ще съберете своето първо портфолио с изпълнени задачи.

Лектори

Екипът ни от щатни и гост лектори са практици, които ще Ви предложат редица тайни от кухнята.

Програма

Програмата ни отговаря на най-актуалните практики в сферата на дизайна.

Умения

Уменията, които ще придобиете по време на курса, ще бъдат изцяло съобразени с реалната практическа среда.

Диплома

След успешно завършване на курса ще получите удостоверение за професионално обучение по образец на МОН.

Екипност

Работейки по набор от индивидуални и групови задачи ще развиете уменията си за самостоятелна работа и работа в екип.

Форми на обучение

Как е организирано?

Обучението е организирано в присъствена и дистанционна форма, като теоретичните и практическите часове се провеждат в зала към учебния център, в среда оборудвана с необходимите технически средства за скициране. По време на обучението, всеки курсист ще придобие нужните му теоретични познания и практически умения, които периодично ще бъдат оценявани. Обучението завършва с изпит по теория и практика, чрез който ще се оценят реализираните по време на обучението творби.

няма

Обучение за всеки джоб

Цена на обучението

Цената на обучението е в размер на 590 лева.

Цената за 1 семестър дистанционно обучение е в размер на 490 лв. на семестър.

Всички обучения в Дизайнерската академия на Нет Ит биха могли да бъдат заплатени и на изплащане, без оскъпяване.

ОТСТЪПКИ: За ученици навършили 16 години и студенти - 20% за дистанционна форма на обучение (ако за обучението се организира такава група).