Обучение за кариерно ускорение

Курс по AutoCAD

Учебен център Нет Ит организира професионално обучение по AutoCAD. Опознаването на тaзи програмa ще ви позволи да моделирате всичко, което ви заобикаля. Обучението е насочено към всички, които имат интереси в сферата на интериорния дизайн и архитектурата.

По време на обучението ще се запознаете с програмата AutoCAD . Ще се научите как да преобразувате обекти с помощта на логическите операции обединение, сечение, изваждане и изключване на обекти. Ще разберете как да премествате, завъртате и модифицирате тела с помощта на манипулатори. Ще се запознаете с видовете заобляния и различните команди.

Курсът включва теоретични знания и практически умения. В края на обучението си ще съсредоточите усилията и знанията си в участието в групови проекти, екипна работа и изготвяне на портфолио.

Програма на обучението

Обученията в Дизайнерската академия на Нет Ит са организирани да съчетават теория и практика в най-ефективната пропорционалност. Общата продължителност на курса е 99 учебни часа.

Преминаване от двуизмерен в триизмерен изглед. Видове тримерни изгледи. Навигация. Командни менюта. Изгледи. Примитиви, изчертаване на Polysolid, Wedge, Cone, Sphere, Cylinder, Torus, Pyramid, Planar Surface. Преобразуване на тела с помощта на логическите операции обединение, сечение, изваждане и изключване на плътни тела. Преместване, завъртане и модифициране на тела с помощта на манипулатори. Създаване на тримерен обект от двумерен чрез командите Extrude и Presspul. Потребителска координатна система и заобляне на тела.
Команди Loft/Cross-sections only, Path, Guides, Sweep и Revolve. Предназначение и използване на командата Loft/Cross-sections only, Path и Guides. Предназначение и използване на команди Sweep и Revolve.
Създаване на 3D тела. Маса, стол, шкаф. Добавяне в създадената сграда на създадените обекти. Tabulated mashes, Edge 3D mashes и Revolved mashes, 2D face, 3D face и 3D mash. Предназначение и използване на командите в лентата Solid Editing. Създаване на покрив. Създаване на прозорци и врати. 2D блокове от 3D модели. Подготовка на аутокадски чертеж за 3d maxs
Финални изпити по теория и практика
Портфолио

След преминаването на този курс ще съберете своето първо портфолио с изпълнени задачи.

Лектори

Екипът ни от щатни и гост лектори са практици, които ще Ви предложат редица тайни от кухнята.

Програма

Програмата ни отговаря на най-актуалните практики в сферата на дизайна.

Умения

Уменията, които ще придобиете по време на курса, ще бъдат изцяло съобразени с реалната практическа среда.

Диплома

След успешно завършване на курса ще получите удостоверение за професионално обучение по образец на МОН.

Екипност

Работейки по набор от индивидуални и групови задачи ще развиете уменията си за самостоятелна работа и работа в екип.

Обучение за всеки джоб

Цена на обучението

Всеки курсист в Дизайнерската академия, който заплати два семестъра за професионално обучение, получава безплатно достъп до допълнителни, свободноизбираеми обучения в присъствена или в дистанционна форма с общ допълнителен хорариум над 240 часа. По този начин с една такса, вие получавате общо около 440 часа обучения, които ще ви превърнат в изключителен артист. А цената за един учебен час на база всички обучения, които получавате е до 3,50 лв./уч.ч.

Цената на обучението е в размер на 590 лева. При заплащане на таксата за първи семестър до 10.08.2019 ще се възползвате от отстъпка за ранно записване в размер на 10% от стойността му!

Цената за 1 семестър дистанционно обучение е в размер на 490 лв. на семестър.

Всички обучения в Дизайнерската академия на Нет Ит биха могли да бъдат заплатени и на изплащане, чрез TBI Bank.

Отстъпка за ученици навършили 16 години и студенти - 20% за дистанционна форма на обучение, при заплащане на двата семестъра в началото на обучението (ако за обучението се организира такава група).