Обучение за кариерно ускорение

Курс по 3D Studio Max и AutoCAD

Учебен център Нет Ит организира професионално обучение по 3D Studio Max и AutoCAD. Опознаването на тези програми ще ви позволи да моделирате всичко, което ви заобикаля. Обучението е насочено към всички, които имат интереси в сферата на интериорния дизайн и архитектурата.

По време на обучението ще се запознаете с програмите AutoCAD и 3ds Max. Ще се научите как да изграждате различни тела и форми. Какво е sky portal, 2D и 3D модели. Ще разберете как да преминете от двумерен в тримерен модел и ще разгледате различни команди за работа. В края на обучението ще създавате 3D анимации и ще научите как да композирате кадрите си. Ще се научите как да работите с материали, текстури и различни видове светлини.

Курсът включва теоретични знания и практически умения. В края на обучението си ще съсредоточите усилията и знанията си в участието в групови проекти, екипна работа и изготвяне на портфолио.

Програма на обучението

Обученията в Дизайнерската академия на Нет Ит са организиране, да съчетават теория и практика в най-ефективната пропорционалност. Общата продължителност на курса е 99 учебни часа.

Преминаване от двуизмерен в триизмерен изглед. Видове тримерни изгледи. Навигация. Командни менюта. Изгледи. Примитиви, изчертаване на Polysolid, Wedge, Cone, Sphere, Cylinder, Torus, Pyramid, Planar Surface. Преобразуване на тела с помощта на логическите операции обединение, сечение, изваждане и изключване на плътни тела. Преместване, завъртане и модифициране на тела с помощта на манипулатори. Създаване на тримерен обект от двумерен чрез командите Extrude и Presspul. Потребителска координатна система и заобляне на тела.
Предназначение и използване на командата Loft/Cross-sections only, Path и Guides. Предназначение и използване на команди Sweep и Revolve. Команди за работа с повърхнини: Ruled mashes и Tabulated mashes, Edge 3D mashes и Revolved mashes, 2D face, 3D face и 3D mash. Предназначение и използване на командите в лентата Solid Editing.
Потребителски интерфейс, навигация в триизмерно пространство. Команди. 2D блокове от 3D модели. Потребителски интерфейс, навигация в триизмерно пространство. Viewports. Command Panel - създаване на обекти. Command Panel - модифициране на обекти, йерархия, движение, показване на екрана, помощни подпрограми. Записване на файл. Команди Units и Clone. Pivot point. Обединяване на обекти от 2 файла.
Създаване на 3D анимации. Видове ключови кадри. Работа с материали. Видове. Визуализация. Текстура Multi / Sub - Object и релеф. Запазване на визуализации. Конвертиране до редактируеми полигони. Създаване на овален обект с вертикална ос на симетрия. Изграждане на обект чрез конвертиране до редактируеми полигони. Артефакти. Илюминатор. Светлинни източници. Координатни системи. Инструменти Snap и Align. Фигури. Модификатор струговане.Модефикатори на плътни тела - Noise, Turbo Smooth, Ripple.
Визуализиране на файл от AutoCad. Вмъкване на обекти от библиотека. Sky Portal. Работа по проект. Финален изпит.
Портфолио

След преминаването на този курс ще съберете своето първо портфолио с изпълнени задачи.

Лектори

Екипът ни от щатни и гост лектори са практици, които ще Ви предложат редица тайни от кухнята.

Програма

Програмата ни отговаря на най-актуалните практики в сферата на дизайна.

Умения

Уменията, които ще придобиете по време на курса, ще бъдат изцяло съобразени с реалната практическа среда.

Диплома

След успешно завършване на курса ще получите удостоверение за професионално обучение по образец на МОН.

Екипност

Работейки по набор от индивидуални и групови задачи ще развиете уменията си за самостоятелна работа и работа в екип.

Форми на обучение

Как е организирано?

Обучението е организирано в присъствена форма, като теоретичните и практическите часове се провеждат в зала към учебния център, в среда оборудвана с необходимите технически средства за скициране. По време на обучението, всеки курсист ще придобие нужните му теоретични познания и практически умения, които периодично ще бъдат оценявани. Обучението завършва с изпит по теория и практика, чрез който ще се оценят реализираните по време на обучението творби.

Обучение за всеки джоб

Цена на обучението

Цената на обучението е в размер на 850 лева.

Цената за 1 семестър дистанционно обучение е в размер на 850 лв. на семестър.

Всички обучения в Дизайнерската академия на Нет Ит биха могли да бъдат заплатени и на изплащане, без оскъпяване.