Обучение за кариерно ускорение

Курс по Ландшафтен дизайн

С обучението по Ландшафтен дизайн ще се научите да проектирате цялостното виждане на света в който живеем. Ще се запознаете със спецификите на покривното озеленяване и ще разберете как да превърнете всяка тераса в прекрасна зелена градина. Обучението ще ви помогне да генерирате идеи с техническо разбиране и творчески усет, като се научите как да комбинирате различните видове цветя, храсти и дървета, така че те да радват окото всеки сезон.

През първи семестър ще се запознаете с теория на парковото изкуство, устройство на ландшафта, паркова архитектура, строителство и поддържане на зелените площи. Ще работите по проект, като скицирате и изграждате цветни композиции. Ще работите в детайли с програмата AutoCad – проследявайки внимателно всички настройки и команди, а впоследствие ще подготвите и проектите си на нея. Също така ще се запознаете и със систематиката на цветните видове, които се използват в озеленяването.

През втори семестър ще надградите знанията си по Естетика и ще разберете кои са основните разлики между интериорното и екстериорното озеленяване. Ще имате възможността да разработвате проекти, включващи обработка на скални кътове. Цялото обучение ще завършите с представяне на курсов проект.

Програма на обучението

Обученията в Дизайнерската академия на Нет Ит са организирани да съчетават теория и практика в най-ефективната пропорционалност. Общата продължителност на курса е 198 учебни часа.

Компоненти в парковото изкуство. Художествени принципи. Композиция. Теоретични и практични постановки. Скици, графики, композиция. Основи на парковото изкуство. Паркоустрояване на селищата. Историческо развитие на парковото изкуство. Стилове. Съвременно парково изкуство. Природни фактори и ролята им при изграждане на зелените площи. Основни композиционни принципи в парковото изкуство. Паркоустрояване на селища и градоустройство. Видове зелени площи. Методика на проектирането. Фази на проектирането. Представяне, разглеждане и обсъждане на проекти по част Паркоустройство и Благоустройство. Устройство на ландшафта. Предмет, обхват и съдържание на ландшафтното устройство. Общи понятия при устройството на различни типове ландшафт. Паркова архитектура. История на архитектурата. Архитектурата като компонент в откритите пространство. Дизайн на парковите елементи. Строителство и поддръжка на зелените площи. Особености на парковото строителство. Основни понятия и означения. Трасиране на проекта върху терена. Предварителни теренни работи. Земни работи. Бетонни работи. Паркови съоръжения при наклонен терен. Алейна мрежа. Настилки. ВИК. Осветление. Подготвителни работи за озеленяване. Обработка на почвата. Трасиране и засаждане на растителност. Поливни системи. Тревни площи. Поддръжка на растенията и тревните площи.
Рисуване. Теория на цветовете и формите, цветни композиции. Характерни особености. Цветна композиция. Рисуване с паркова перспектива. Основни принципи. AutoCAD-Общи понятия в 2D, изчертаване на елементи. AutoCAD-Похвати и изисквания при изчертаването на ландшафтен проект. AutoCAD-Оформление на проекта, оразмеряване. Пренасяне върху хартиен носител.
Систематика и морфология. Екология на дървесните растения. Екологични, абиотични, биотични, антропогенни фактори. Ареал и интродукция на дървесните растения. Иглолистни дървесни видове, които се използват в озеленяването. Широколистни дървесни видове, които се използват в озеленяването. Храсти, които се използват в озеленяването.
Систематика на цветните видове, които се използват в озеленяването. Декоративни растения от флората на България. Стилове в аранжировката. Съразмерност. Фон. Текстура. Равновесие. Раздвиженост. Багри. Основни елементи. Композиции с цветя. Аранжиране( вертикално озеленяване, архитектурни съоръжения, балкони, тераси, икебана). Композиции в дома (веранда/ балкон, коридор/ стълбище, дневна, трапезария, баня, кухня). Композиции за специални случаи.
Интериорно и екстериорно озеленяване. Естетика. Изграждане, експлоатация и управление. Почви и хранителни среди. Скални и цветни кътове. Място и изграждане на скални и цветни кътове. Декоративни елементи. Малки архитектурни елементи. Осветителни елементи. Подпорни стени, огради. Цъфтящи стени. Тераси. Плочници. Стълбища. Цъфтящи алеи. Организация на работа. Подреждане на растенията. Обработка на скални кътове. Проекти. Декоративни водни площи, водни ефекти, фонтани, водни потоци, водопадчета,езерца, басейни. Алпинеуми. Строеж на алпинеум. Елементи. Растения за алпинеум от флората на България. Хибридни растения. Изграждане на алпинеум в градина, балкон, стая. Мини алпинеум в саксия.Отглеждане и поддържане на растения. Растителна защита.
Финален проект. Изпит по теория. Изпит по практика. Защита на проект.
Портфолио

След преминаването на този курс ще съберете своето първо портфолио с изпълнени задачи.

Лектори

Екипът ни от щатни и гост лектори са практици, които ще Ви предложат редица тайни от кухнята.

Програма

Програмата ни отговаря на най-актуалните практики в сферата на дизайна.

Умения

Уменията, които ще придобиете по време на курса, ще бъдат изцяло съобразени с реалната практическа среда.

Диплома

След успешно завършване на курса ще получите удостоверение за професионално обучение по образец на МОН.

Екипност

Работейки по набор от индивидуални и групови задачи ще развиете уменията си за самостоятелна работа и работа в екип.

Обучение за всеки джоб

Цена на обучението

Всеки курсист в Дизайнерската академия, който заплати два семестъра за професионално обучение, получава безплатно достъп до допълнителни, свободноизбираеми обучения в присъствена или в дистанционна форма с общ допълнителен хорариум над 240 часа. По този начин с една такса, вие получавате общо около 440 часа обучения, които ще ви превърнат в изключителен артист. А цената за един учебен час на база всички обучения, които получавате е до 3,50 лв./уч.ч.

Цената на обучението в присъствена форма е в размер на 790 лева на семестър. При заплащане на 2 семестъра наведнъж, ползвате отстъпка в размер на 10% и общата цена за целия курс е в размер на 1422 лв. При заплащане на таксата за първи семестър до 10.08.2019 ще се възползвате от отстъпка за ранно записване в размер на 10% от стойността му!

Цената за 1 семестър дистанционно обучение е в размер на 690 лв. на семестър.
Цената за дистанционна форма на обучение, при заплащане на 2 семестъра е 1242 лв.

Всички обучения в Дизайнерската академия на Нет Ит биха могли да бъдат заплатени и на изплащане, чрез TBI Bank.

Отстъпка за ученици навършили 16 години и студенти - 20% за дистанционна форма на обучение, при заплащане на двата семестъра в началото на обучението (ако за обучението се организира такава група).