Обучение за кариерно ускорение

Курс по Илюстрация

Обучението по Илюстрация включва всички новости, тенденции и процеси, като затвърждава позицията на графичното изкуство като жанр. С цялото си многообразие, илюстрацията присъства в ежедневието и позволява нови нива на професионална специализация на илюстратора. С развитието на технологиите илюстрацията заема твърдата си позиция в страниците на уеб сайтове, приложения, игри и много други.

В първия семестър на обучението ще се запознаете с историческите аспекти и видовете илюстрация. Ще научите как да интегрирате персонажи в определена ситуация и среда по въображение. Ще изграждате типажи на главни и второстепенни герои, също така ще започнете работа с живописните техники в илюстрирането.

Във втория семестър ще научите кои са видовете герои. Ще правите дизайн на игри, комикси и графични новели. Ще разберете какви са спецификите при цялостно разработване на комикс.

Видео представяне

на обучението

Програма на обучението

Обученията в Дизайнерската академия на Нет Ит са организирани да съчетават теория и практика в най-ефективната пропорционалност. Общата продължителност на курса е 198 учебни часа.

Исторически аспекти и видове илюстрация. Изразни средства в илюстрацията – класически и дигитални. Хибридни типажи – упражнения за развиване на фантазното мислене. Ситуация и среда. Интегриране на персонажи в определена ситуация и среда по въображение. Изграждане на типажи – главни и второстепенни герои. Планове и акценти в илюстрацията. Техники за насочване на вниманието на зрителя / читателя. Планове и акценти в илюстрацията. Техники за насочване на вниманието на зрителя / читателя. Работа с текст. Определяне на ключови моменти и сцени.
Стриборд/ лейаут–скициране на проектно ниво. Композиция по разтвори – техники и стилове. Живописни техники в илюстрирането–акварел, акварелни моливи, темпера. Графични и колажни техники в илюстрирането. Изпит: Теория и Практика
История и традиции в илюстрирането на книги за деца. Изразни средства в илюстрацията за деца. Характерни типажи и специфика на героите. Специфика при работата с текст в детската илюстрация.
Дизайн на приложения към детската книга. Игри, специфични разгъвки в детската книга. Комикс и графична новела. История и традиции в илюстрирането на комикси. Школи и тенденции в комикс културата. Изразни средства /ink-ване и оцветяване/. Характерни типажи и специфика на героите за комикс/графична новела. Специфика на типажите и героите. Композиционни похвати. Динамика на движението и близък план.
Специфика на изграждане на сториборд за комикс или графична новела. Композиция на панелите в разтвора. Работа с текст – редакция на текст, изваждане на пряка реч в „балон“. Характерни особености в дизайна на корица за комикс/ графична новела. Цялостно разработване на комикс – ink-ване и оцветяване. Финален изпит: Теория и Практика.
Портфолио

След преминаването на този курс ще съберете своето първо портфолио с изпълнени задачи.

Лектори

Екипът ни от щатни и гост лектори са практици, които ще Ви предложат редица тайни от кухнята.

Програма

Програмата ни отговаря на най-актуалните практики в сферата на дизайна.

Умения

Уменията, които ще придобиете по време на курса, ще бъдат изцяло съобразени с реалната практическа среда.

Диплома

След успешно завършване на курса ще получите удостоверение за професионално обучение по образец на МОН.

Екипност

Работейки по набор от индивидуални и групови задачи ще развиете уменията си за самостоятелна работа и работа в екип.

Обучение за всеки джоб

Цена на обучението

Всеки курсист в Дизайнерската академия, който заплати два семестъра за професионално обучение, получава безплатно достъп до допълнителни, свободноизбираеми обучения в присъствена или в дистанционна форма с общ допълнителен хорариум над 240 часа. По този начин с една такса, вие получавате общо около 440 часа обучения, които ще ви превърнат в изключителен артист. А цената за един учебен час на база всички обучения, които получавате е до 3,50 лв./уч.ч.

Цената на обучението в присъствена форма е в размер на 850 лева на семестър. При заплащане на 2 семестъра наведнъж, ползвате отстъпка в размер на 10% и общата цена за целия курс е в размер на 1530 лв. При заплащане на таксата за първи семестър до 10.08.2019 ще се възползвате от отстъпка за ранно записване в размер на 10% от стойността му!

Всички обучения в Дизайнерската академия на Нет Ит биха могли да бъдат заплатени и на изплащане, чрез TBI Bank.

Отстъпка за ученици навършили 16 години и студенти - 20% за дистанционна форма на обучение, при заплащане на двата семестъра в началото на обучението (ако за обучението се организира такава група).