Обучение за кариерно ускорение

Курс по 3ds Max

Учебен център Нет Ит организира професионално обучение по 3ds Max.
3ds Max е професионална програма в областта на интериорния, екстериорния дизайн и 3D анимацията, като често се използва и в рекламата. Овладяването на тaзи програмa ще ви позволи да моделирате всичко, което ви заобикаля- интериорни предмети, архитектурни обекти и човешки фигури.

По време на обучението ще се запознаете с програмата 3ds Max. Ще се научите как да изграждате различни обекти и форми. Какво е sky portal, 2D и 3D модели. Ще разберете как да преминете от двумерен в тримерен модел и ще разгледате различни команди за работа. В края на обучението ще създавате 3D анимации и ще научите как да композирате кадрите си. Ще се научите как да работите с материали, текстури и различни видове светлини.

Курсът включва теоретични знания и практически умения. В края на обучението си ще съсредоточите усилията и знанията си в участието в групови проекти, екипна работа и изготвяне на портфолио.

Програма на обучението

Обученията в Дизайнерската академия на Нет Ит са организиране, да съчетават теория и практика в най-ефективната пропорционалност. Общата продължителност на курса е 99 учебни часа.

Преминаване от двуизмерен в триизмерен изглед. Видове тримерни изгледи. Навигация. Командни менюта. Изгледи. Примитиви, изчертаване на Polysolid, Wedge, Cone, Sphere, Cylinder, Torus, Pyramid, Planar Surface. Преобразуване на тела с помощта на логическите операции обединение, сечение, изваждане и изключване на плътни тела. Преместване, завъртане и модифициране на тела с помощта на манипулатори. Създаване на тримерен обект от двумерен чрез командите Extrude и Presspul. Потребителска координатна система и заобляне на тела.
Команди Loft/Cross-sections only, Path, Guides, Sweep и Revolve. Предназначение и използване на командата Loft/Cross-sections only, Path и Guides. Предназначение и използване на команди Sweep и Revolve.
Създаване на 3D тела. Маса, стол, шкаф. Добавяне в създадената сграда на създадените обекти. Tabulated mashes, Edge 3D mashes и Revolved mashes, 2D face, 3D face и 3D mash. Предназначение и използване на командите в лентата Solid Editing. Създаване на покрив. Създаване на прозорци и врати. 2D блокове от 3D модели. Подготовка на аутокадски чертеж за 3d maxs
Финални изпити по теория и практика
Портфолио

След преминаването на този курс ще съберете своето първо портфолио с изпълнени задачи.

Лектори

Екипът ни от щатни и гост лектори са практици, които ще Ви предложат редица тайни от кухнята.

Програма

Програмата ни отговаря на най-актуалните практики в сферата на дизайна.

Умения

Уменията, които ще придобиете по време на курса, ще бъдат изцяло съобразени с реалната практическа среда.

Диплома

След успешно завършване на курса ще получите удостоверение за професионално обучение по образец на МОН.

Екипност

Работейки по набор от индивидуални и групови задачи ще развиете уменията си за самостоятелна работа и работа в екип.

Форми на обучение

Как е организирано?

Обучението е организирано в присъствена и дистанционна форма, като теоретичните и практическите часове се провеждат в зала към учебния център, в среда оборудвана с необходимите технически средства за скициране. По време на обучението, всеки курсист ще придобие нужните му теоретични познания и практически умения, които периодично ще бъдат оценявани. Обучението завършва с изпит по теория и практика, чрез който ще се оценят реализираните по време на обучението творби.

няма

Обучение за всеки джоб

Цена на обучението

Цената на обучението е в размер на 590 лева.

Цената за 1 семестър дистанционно обучение е в размер на 490 лв. на семестър.

Всички обучения в Дизайнерската академия на Нет Ит биха могли да бъдат заплатени и на изплащане, без оскъпяване.

ОТСТЪПКИ: За ученици навършили 16 години и студенти - 20% за дистанционна форма на обучение (ако за обучението се организира такава група).

Записване в курса

Желаещите да ползват услугите на Центъра за професионално обучение Нет Ит предоставят в момента на записването си, всички необходими документи съгласно Закона за професионалното образование и обучение, а именно: лична карта, снимка в паспортен формат, копие от диплома за средно образование и медицинско свидетелство съгласно чл. 14, ал.3 от Закона за професионалното образование и обучение.

За повече информация относно необходимите документи, можете да се свържете с нас на национален телефон 0700 16 004