Символика на формите

Безплатно онлайн обучение

Учи онлайн

Описание на обучението

Всяка една геометрична форма има своя собствена символика, която служи при ползването й като графичен елемент.
Формите и тяхното значение намират приложение както като графични елементи, така и като композиционни решения във визуалните стратегии.
В това обучение, ще научите как правилно да използвате различните форми, как да създавате правилни композиции и какво е златна пропорция.