Въведение в PhotoShop

Безплатно онлайн обучение

Учи онлайн

Описание на обучението

Безплатно обучение за въведение в една от най-популярните програми за обработка на изображения и дизайн като цяло.
В него ще усвоите умения да работите с палитрата от инструменти в този софтуерен продукт, как да манипулирате изображения, какво възможности дава PhotoShop и как можете да започнете да работите с него.
Обучението е практическо и изцяло фокусирано върху усвояването на практическите умения. Приятно гледане!