Обучение за кариерно ускорение

Курс по Графичен дизайн

Ако сте креативен човек и желанието Ви да се развивате професионално чрез авторско творчество е толкова силно, че се чудите как може до сега да не станал(а) дизайнер, ние ще ви осигурим тази възможност по най-добрия начин. Записвайки се в дизайнерската академия, ще Ви дадем така нужните професионални и творчески умения, за които мечтаете.

Независимо дали сте напълно начинаещи в сферата на графичния дизайн или искате да структурирате своите знания и умения, изграждайки в процеса, портфолио, което можете да използвате за кариерно развитие, то ще успеете да извлечете максимална полза от този курс.

В първия семестър от курса ще бъдете въведени в основите на дизайна и цветознанието, растерната и векторната графика и ще започнете да работите с дизайн програмите на Adobe - Illustrator, Photoshop и Indesign. Ще имате индивидуален проект, по който да работите под напътствията на лектор, както и задачи за домашно и упражнение в час.

През втория семестър ще задълбочите практическите си познания по изграждане на собствени шрифтове и лога, дизайн за мобилни приложения, принт и уеб реклама. В края на втория семестър ще имате и групов проект, който ще Ви помогне да вникнете в ежедневния процес на екип графични дизайнери, работещи в рекламна агенция.

Видео представяне

на обучението

Програма на обучението

Обученията в Дизайнерската академия на Нет Ит са организирани да съчетават теория и практика в най-ефективната пропорционалност. Общата продължителност на курса е 189 учебни часа.

Общ преглед на историята на дизайна, Същност на графичния дизайн, Символика на формите, Композиционни принципи и Златната пропорция, Графични символи. Стилизации (пиктограми, идеограми, логотип),Практическа задача – дизайн на графични символи, Шрифтовете като част от дизайна, Креативно мислене и визуални стратегии
Същност на цветовете. Цветовият кръг. Цветови модели. Цветови пространства, Символика и значение на цветовете, Цветни композиции и тяхното въздействие – теория и практика.
Растерни изображения, обработката им и отделните файлови формати. Векторни изображения, обработката им и отделните файлови формати.
Въведение в Adobe Creative Cloud, Практика с обработка на растерни изображения във Photoshop, Създаване на векторни изображения в Illustrator, Създаване на InDesign layout
Корпоративна идентичност и дизайн, Case Studies – примери за добри рекламни кампании: проблем, решение, резултат. Преглед и анализ на съвременните тенденции в графичния дизайн. Работа по бриф.
Задаване на проект за индивидуална задача – рекламна кампания по творчески бриф. Създаване на лого, визитка, рекламен плакат, банер, Facebook аватар и корица
Анализ и дискусия
Как и къде да предлагаме freelance услугите си.
Край на първи семестър
Теория на позиционирането на слоеве и 3D елементи. Практика с Adobe Indesign
Изграждане на шрифтове и задълбочен поглед върху историята на типографското изкуство.
Теория и практика с Adobe Photoshop
Мини проект - изграждане на опаковка за продукт и маркетингово планиране.
Основи на анимацията, въвеждане в Adobe After Effects. Теория и практика.
Изграждане на цялостно фирмено брандиране, опаковка на продукт, 30-секундна анимирана реклама и рекламни материали.
Край на курса
Портфолио

След преминаването на този курс ще съберете своето първо портфолио с изпълнени задачи.

Лектори

Екипът ни от щатни и гост лектори са практици, които ще Ви предложат редица тайни от кухнята.

Програма

Програмата ни отговаря на най-актуалните практики в сферата на дизайна.

Умения

Уменията, които ще придобиете по време на курса, ще бъдат изцяло съобразени с реалната практическа среда.

Диплома

След успешно завършване на курса ще получите удостоверение за професионално обучение по образец на МОН.

Екипност

Работейки по набор от индивидуални и групови задачи ще развиете уменията си за самостоятелна работа и работа в екип.

Обучение за всеки джоб

Цена на обучението

Всеки курсист в Дизайнерската академия, който заплати два семестъра за професионално обучение, получава безплатно достъп до допълнителни, свободноизбираеми обучения в присъствена или в дистанционна форма с общ допълнителен хорариум над 240 часа. По този начин с една такса, вие получавате общо около 440 часа обучения, които ще ви превърнат в изключителен артист. А цената за един учебен час на база всички обучения, които получавате е до 3,50 лв./уч.ч.

Цената на обучението в присъствена форма е в размер на 790 лева на семестър. При заплащане на 2 семестъра наведнъж, ползвате отстъпка в размер на 10% и общата цена за целия курс е в размер на 1422 лв. При заплащане на таксата за първи семестър до 10.08.2019 ще се възползвате от отстъпка за ранно записване в размер на 10% от стойността му!

Цената за 1 семестър дистанционно обучение е в размер на 690 лв. на семестър.
Цената за дистанционна форма на обучение, при заплащане на 2 семестъра е 1242 лв.

Всички обучения в Дизайнерската академия на Нет Ит биха могли да бъдат заплатени и на изплащане, чрез TBI Bank.

Отстъпка за ученици навършили 16 години и студенти - 20% за дистанционна форма на обучение, при заплащане на двата семестъра в началото на обучението (ако за обучението се организира такава група).