Обучение за кариерно ускорение

Курс по графичен дизайн

Ако сте креативен човек и желанието Ви да се развивате професионално чрез авторско творчество е толкова силно, че се чудите как може до сега да не станал(а) дизайнер, ние ще ви осигурим тази възможност по най-добрия начин. Записвайки се в дизайнерската академия, ще Ви дадем така нужните професионални и творчески умения, за които мечтаете.

Независимо дали сте напълно начинаещи в сферата на графичния дизайн или искате да структурирате своите знания и умения, изграждайки в процеса, портфолио, което можете да използвате за кариерно развитие, то ще успеете да извлечете максимална полза от този курс.

В първия семестър от курса ще бъдете въведени в основите на дизайна и цветознанието, растерната и векторната графика и ще започнете да работите с дизайн програмите на Adobe - Illustrator, Photoshop и Indesign. Ще имате индивидуален проект, по който да работите под напътствията на лектор, както и задачи за домашно и упражнение в час.

През втория семестър ще задълбочите практическите си познания по изграждане на собствени шрифтове и лога, дизайн за мобилни приложения, принт и уеб реклама. В края на втория семестър ще имате и групов проект, който ще Ви помогне да вникнете в ежедневния процес на екип графични дизайнери, работещи в рекламна агенция.

Програма на обучението
Основи на дизайна
Общ преглед на историята на дизайна, Същност на графичния дизайн, Символика на формите, Композиционни принципи и Златната пропорция, Графични символи. Стилизации (пиктограми, идеограми, логотип),Практическа задача – дизайн на графични символи, Шрифтовете като част от дизайна, Креативно мислене и визуални стратегии
15 учебни часа
Основи на цветознанието
Същност на цветовете. Цветовият кръг. Цветови модели. Цветови пространства, Символика и значение на цветовете, Цветни композиции и тяхното въздействие – теория и практика
6 учебни часа
Растерна и векторна графика – въведение
Растерни изображения, обработката им и отделните файлови формати, Векторни изображения, обработката им и отделните файлови формати
6 учебни часа
Практика с растерна и векторна графика
Въведение в Adobe Creative Cloud, Практика с обработка на растерни изображения във Photoshop, Създаване на векторни изображения в Illustrator, Създаване на InDesign layout
39 учебни часа
Дизайн и маркетинг – брандиране и корпоративна идентичност
Корпоративна идентичност и дизайн, Case Studies – примери за добри рекламни кампании: проблем, решение, резултат. Преглед и анализ на съвременните тенденции в графичния дизайн. Работа по бриф
12 учебни часа
Създаване на рекламна кампания според криейтив бриф
Задаване на проект за индивидуална задача – рекламна кампания по творчески бриф. Създаване на лого, визитка, рекламен плакат, банер, Facebook аватар и корица
18 учебни часа
Презентиране на финалния проект
Анализ и дискусия
3 учебни часа
Създаване на онлайн портфолио
Как и къде да предлагаме freelance услугите си.
3 учебни часа
Финален изпит по теория
Край на първи семестър
3 учебни часа
Лейаут дизайн за напреднали
Теория на позиционирането на слоеве и 3D елементи. Практика с Adobe Indesign
9 учебни часа
Типография за напреднали
Изграждане на шрифтове и задълбочен поглед върху историята на типографското изкуство
9 учебни часа
Обработка на изображения за принт и дигитална среда
Теория и практика с Adobe Photoshop
9 учебни часа
Опаковъчен дизайн
Мини проект - изграждане на опаковка за продукт и маркетингово планиране.
9 учебни часа
Въведение в компютърната анимация
Основи на анимацията, въвеждане в Adobe After Effects. Теория и практика.
9 учебни часа
Групов проект
Изграждане на цялостно фирмено брандиране, опаковка на продукт, 30-секундна анимирана реклама и рекламни материали.
36 учебни часа
Финален изпит по теория
Край на курса
3 учебни часа
Портфолио

След преминаването на този курс ще имате готово портфорлио от разнообразни проекти.

Лектори

Екипът ни от щатни и гост лектори са практици, които ще Ви предложат редица тайни от кухнята.

Програма

Програмата ни отговаря на най-актуалните практики в сферата на дизайна.

Умения

Ще изградите умения за работа с Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign и After Effects

Диплома

След успешно завършване на курса ще получите удостоверение за професионално обучение по образец на МОН.

Екипност

Работейки по набор от индивидуални и групови проекти ще развиете уменията си за на екипна работа.

Форми на обучение

Как е организирано?

Обучението се предлага в присъствена и в дистанционна форма. Всички курсисти получават достъп до дистанционната ни платформа за обучение, където ще получават учебни материали, видеозаписи от проведени присъствени лекции, форма за текущи консултации, както и допълнителни консултации онлайн в реално време с лекторите, по време на по-практическите части от курса.

Лекторите в DesignAcademy имат приемно време, в което извършват индивидуални или групови консултации на своите курсисти. Тези срещи са напълно безплатни и целят да помогнат на всеки един да премине обучението по най-добрия възможен начин. Индивидуалните консултации на място в учебния център са достъпни и за курсисти в дистанционна форма на обучение.