Обучение за кариерно ускорение

Курс по Интериорен дизайн

Красиво декорираният интериор у дома, в офиса, във вилата, в мола не само функционира добре, но също така създава, представя и отразява вътрешния свят на пространството. Трите най-важни съставки на успешния проект са – функционалност, настроение и дух – наличието и на трите елемента е безспорна гаранция за професионалния почерк на добрия дизайнер.

Курсът по Вътрешен дизайн на Design Aacademy ще ви даде необходимите знания и умения за изготвянето и изпълнението на интериорен проект. По време на първия семестър ще усвоите основите на дизайна, ще овладеете терминологията, специфичните инструменти.

Ще се запознаете с колористиката и начините, по които светлината влияе върху формата и функцията на предметите; ще научите за естетиката, елементите, композицията и организационните принципи в интериорния дизайн, ще разгледате начините по които цветовете въздействат върху емоцията и пространството.

Ще работите в детайли с програмата AutoCad – проследявайки внимателно всички начални настройки, команди, подготвяйки проекта си. Ще научите разликата между двумерната и тримерната графика и др.

Във втория семестър ще надградим знанията Ви с теория и задачи, свързани с интериорния дизайн на обществени пространства и работа с програмата 3ds Max. В края на обучението си ще съсредоточите усилията и знанията си в участието в групови проекти, екипна работа и изготвяне на портфолио.

Обучението е изключително практическо, насочено към овладяване на най-новите похвати, техники и тенденции в интериорен дизайн, работа с специализирани софтуерни програми и инструменти.

Видео представяне

на обучението

Програма на обучението

Обученията в Дизайнерската академия на Нет Ит са организирани да съчетават теория и практика в най-ефективната пропорционалност. Общата продължителност на курса е 198 учебни часа.

История на дизайна. Същност на дизайна. Основни понятия, обект и предмет на дизайна. Основи на дизайнерското проектиране. Формообразуване. Обусловеност на формата от функцията .
Същност и предмет на интериорния дизайн. Характеристики на взаимоотношението човек – пространство. Художествено проектиране. Фази и етапи. Проблеми и препоръки при проектиране на жилищни пространства. Семестриален проект. Поставяне на задачата за проектиране. Исторически стилове в интериора. Кич, еклектика и стилизация. Тенденции и прогнози в интериора. Емоционално въздействие на интериора и др.
Теория на цветовете и приложение в интериора. Особености при възприемането на цветовете в интериора. Цвят и емоционално въздействие в пространството. Хармонични цветни схеми. Практическа задача за самостоятелна работа. Цветови климат. Светлина и осветителна система. Видове осветителни тела и осветителен план и др.
Начални настройки на AutoCad. Задаване на команди. 2D Графични команди. Организационни команди. Слоеве в AutoCad. Масиви в AutoCad. Щриховки и текст и др.
Двумерна графика – план, разгъвки на стени, разрези. Тримерна графика. Правила и видове перспективно изобразяване. Скица, материална студия, макет.
Покрития – под, стени, таван. Лицеви материали и текстил в интериора. Практическа задача за самостоятелна работа. Материална студия.
Подвижно и фиксирано оборудване. Дизайн програма. Мебели за сядане. Мебели за съхранение. Мебели за спане. Маси. Многофункционални мебели. Аксесоари и озеленяване във вътрешните пространства. Семестриален проект. Представяне на работен проект. Изпит за край на първи семестър.
Търговски пространства. Дизайн концепция за търговско пространство. Изложбени пространства. Дизайн концепция за изложбено пространство. Пространства за деца. Дизайн концепция за пространство за деца. Работни и офис пространства. Дизайн концепция за офис пространство. Заведения за хранене. Дизайн концепция за заведение за хранене. Бизнес практики. Договаряне с клиенти, доставчици и под изпълнители
Създаване на обекти. Манипулации. Стандартни параметрични примитиви. Модифициране на обекти. Работа със списъка на модификаторите. Основни модификатори. Комбиниране и настройки на модификаторите. Светлини - общи параметри, видове източници. Камери - общи параметри. Линейни примитиви. Сложни материали и карти. Методи на създаване и прилагане към обекти. Специални материали. Многокомпонентни материали. Ефекти на околната среда. Създаване на фон. Основни принципи за създаване на анимация. Управление на параметрите на анимацията и др.
Поставяне на задачата за проектиране на обществен интериор. Обсъждане на подложката. Създаване на екипи. Представяне и обсъждане на груповите проекти, фаза идеен проект. Финален изпит.
Портфолио

След преминаването на този курс ще съберете своето първо портфолио с изпълнени задачи.

Лектори

Екипът ни от щатни и гост лектори са практици, които ще Ви предложат редица тайни от кухнята.

Програма

Програмата ни отговаря на най-актуалните практики в сферата на дизайна.

Умения

Уменията, които ще придобиете по време на курса, ще бъдат изцяло съобразени с реалната практическа среда.

Диплома

След успешно завършване на курса ще получите удостоверение за професионално обучение по образец на МОН.

Екипност

Работейки по набор от индивидуални и групови задачи ще развиете уменията си за самостоятелна работа и работа в екип.

Вдъхновение

от академията

Обучение за всеки джоб

Цена на обучението

Всеки курсист в Дизайнерската академия, който заплати два семестъра за професионално обучение, получава безплатно достъп до допълнителни, свободноизбираеми обучения в присъствена или в дистанционна форма с общ допълнителен хорариум над 240 часа. По този начин с една такса, вие получавате общо около 440 часа обучения, които ще ви превърнат в изключителен артист. А цената за един учебен час на база всички обучения, които получавате е до 3,50 лв./уч.ч.

Цената на обучението в присъствена форма е в размер на 850 лева на семестър. При заплащане на 2 семестъра наведнъж, ползвате отстъпка в размер на 10% и общата цена за целия курс е в размер на 1530 лв. При заплащане на таксата за първи семестър до 10.08.2019 ще се възползвате от отстъпка за ранно записване в размер на 10% от стойността му!

Цената за 1 семестър дистанционно обучение е в размер на 790 лв. на семестър.
Цената за дистанционна форма на обучение, при заплащане на 2 семестъра е 1422 лв.

Всички обучения в Дизайнерската академия на Нет Ит биха могли да бъдат заплатени и на изплащане, чрез TBI Bank.

Отстъпка за ученици навършили 16 години и студенти - 20% за дистанционна форма на обучение, при заплащане на двата семестъра в началото на обучението (ако за обучението се организира такава група).