Обучение за кариерно ускорение

Курс по интериорен дизайн

Красиво декорираният интериор у дома, в офиса, във вилата, в мола не само функционира добре, но също така създава, представя и отразява вътрешния свят на пространството. Трите най-важни съставки на успешния проект са – функционалност, настроение и дух – наличието и на трите елемента е безспорна гаранция за професионалния почерк на добрия дизайнер.

Курсът по Вътрешен дизайн на Design Aacademy ще ви даде необходимите знания и умения за изготвянето и изпълнението на интериорен проект. По време на първия семестър ще усвоите основите на дизайна, ще овладеете терминологията, специфичните инструменти.

Ще се запознаете с колористиката и начините, по които светлината влияе върху формата и функцията на предметите; ще научите за естетиката, елементите, композицията и организационните принципи в интериорния дизайн, ще разгледате начините по които цветовете въздействат върху емоцията и пространството.

Ще работите в детайли с програмата AutoCad – проследявайки внимателно всички начални настройки, команди, подготвяйки проекта си. Ще научите разликата между двумерната и тримерната графика и др.

Във втория семестър ще надградим знанията Ви с теория и задачи, свързани с интериорния дизайн на обществени пространства и работа с програмата 3D Stудио Max. В края на обучението си ще съсредоточите усилията и знанията си в участието в групови проекти, екипна работа и изготвяне на портфолио.

Обучението е изключително практическо, насочено към овладяване на най-новите похвати, техники и тенденции в интериорен дизайн, работа с специализирани софтуерни програми и инструменти.

Програма на обучението
Основи на дизайна
История на дизайна. Същност на дизайна. Основни понятия, обект и предмет на дизайна. Основи на дизайнерското проектиране. Формообразуване. Обусловеност на формата от функцията .
18 учебни часа
Въведение в Интериорния дизайн
Същност и предмет на интериорния дизайн. Характеристики на взаимоотношението човек – пространство. Художествено проектиране. Фази и етапи. Проблеми и препоръки при проектиране на жилищни пространства. Семестриален проект. Поставяне на задачата за проектиране. Исторически стилове в интериора. Кич, еклектика и стилизация. Тенденции и прогнози в интериора. Емоционално въздействие на интериора и др.
18 учебни часа
Цвят и светлина в интериорния дизайн
Теория на цветовете и приложение в интериора. Особености при възприемането на цветовете в интериора. Цвят и емоционално въздействие в пространството. Хармонични цветни схеми. Практическа задача за самостоятелна работа. Цветови климат. Светлина и осветителна система. Видове осветителни тела и осветителен план и др.
12 учебни часа
Въведение в AutoCad
Начални настройки на AutoCad. Задаване на команди. 2D Графични команди. Организационни команди. Слоеве в AutoCad. Масиви в AutoCad. Щриховки и текст и др.
18 учебни часа
Методи и техники за представяне на интериорния проект
Двумерна графика – план, разгъвки на стени, разрези. Тримерна графика. Правила и видове перспективно изобразяване. Скица, материална студия, макет.
9 учебни часа
Материали и покрития
Покрития – под, стени, таван. Лицеви материали и текстил в интериора. Практическа задача за самостоятелна работа. Материална студия.
6 учебни часа
Предметен свят в пространството
Подвижно и фиксирано оборудване. Дизайн програма. Мебели за сядане. Мебели за съхранение. Мебели за спане. Маси. Многофункционални мебели. Аксесоари и озеленяване във вътрешните пространства. Семестриален проект. Представяне на работен проект. Изпит за край на първи семестър.
18 учебни часа
КРАЙ НА ПЪРВИ СЕМЕСТЪР
НАЧАЛО НА ВТОРИ СЕМЕСТЪР
Интериорен дизайн на обществени пространства
Търговски пространства. Дизайн концепция за търговско пространство. Изложбени пространства. Дизайн концепция за изложбено пространство. Пространства за деца. Дизайн концепция за пространство за деца. Работни и офис пространства. Дизайн концепция за офис пространство. Заведения за хранене. Дизайн концепция за заведение за хранене. Бизнес практики. Договаряне с клиенти, доставчици и под изпълнители
36 учебни часа
Въведение в 3D Studio Max
Създаване на обекти. Манипулации. Стандартни параметрични примитиви. Модифициране на обекти. Работа със списъка на модификаторите. Основни модификатори. Комбиниране и настройки на модификаторите. Светлини - общи параметри, видове източници. Камери - общи параметри. Линейни примитиви. Сложни материали и карти. Методи на създаване и прилагане към обекти. Специални материали. Многокомпонентни материали. Ефекти на околната среда. Създаване на фон. Основни принципи за създаване на анимация. Управление на параметрите на анимацията и др.
21 учебни часа
Групов проект
Поставяне на задачата за проектиране на обществен интериор. Обсъждане на подложката. Създаване на екипи. Представяне и обсъждане на груповите проекти, фаза идеен проект. Финален изпит.
36 учебни часа
Портфолио

След преминаването на този курс ще имате готово портфорлио от различни проекти.

Лектори

Екипът ни от щатни и гост лектори са практици, които ще Ви предложат редица тайни от кухнята.

Програма

Програмата на обучение е разделена на 2 семестъра и е изцяло съобразена за начинаещи курсисти.

Умения

Ще изградите умения за планиране и дизайн на вътрешната среда според нейното предназначение.

Диплома

След успешно завършване на курса ще получите сертификат на български и английски език.

Екипност

Работейки по набор от индивидуални и групови проекти ще развиете уменията си за на екипна работа.

Форми на обучение

Как е организирано?

Обучението се предлага в присъствена и в дистанционна форма. Всички курсисти получават достъп до дистанционната ни платформа за обучение, където ще получават учебни материали, видеозаписи от проведени присъствени лекции, форма за текущи консултации, както и допълнителни консултации онлайн в реално време с лекторите, по време на по-практическите части от курса.

Лекторите в DesignAcademy имат приемно време, в което извършват индивидуални или групови консултации на своите курсисти. Тези срещи са напълно безплатни и целят да помогнат на всеки един да премине обучението по най-добрия възможен начин. Индивидуалните консултации на място в учебния център са достъпни и за курсисти в дистанционна форма на обучение.