Обучение за кариерно ускорение

Курс по Уеб дизайн

Ако Ви е омръзнало сами да се обучавате с любителски онлайн тюториъли демонстриращи употребата на даден софтуер за дизайн на страници и винаги да се чудите дали принципите, които Ви се демонстрират са правилни и отговарят на стандартите за потребителско изживяване на сайта, то този курс по уеб дизайн е направен специално за Вас.

Независимо дали сте напълно начинаещи в сферата на уеб дизайна или искате да структурирате своите знания и умения, изграждайки в процеса, портфолио, което можете да използвате за кариерно развитие, то ще успеете да извлечете максимална полза от този курс.

Освен това, тази професионална подготовка ще Ви даде изключителни умения и познания, чрез които ще откриете безграничните възможности за своето кариерно развитие.

В първия семестър от курса ще бъдете въведени в основите на дизайна и цветознанието, растерната и векторната графика и ще започнете да работите с дизайн програмите на Adobe - Illustrator и Photoshop. А след това ще бъдете въведени в сферата на потребителското преживяване и дизайн за уеб среда, съобразен с нуждите на потребителите. Ще имате индивидуален проект, по който да работите под напътствията на лектор, както и задачи за домашно и упражнение в час.

През втория семестър ще се запознаете с основните принципи на UX. Ще научите какво е потребителско преживяване и как да планирате дизайн на уеб страница. Ще разберете основите на HTML, CSS и JavaScript. В края на обучението ще затвърдите знанията си, като изградите цялостен проект на динамичен уебсайт.

Видео представяне

на обучението

Програма на обучението

Обученията в Дизайнерската академия на Нет Ит са организирани да съчетават теория и практика в най-ефективната пропорционалност. Общата продължителност на курса е 198 учебни часа.

История на дизайна. Същност на уеб дизайна. Символика на формите. Композиционни принципи и Златната пропорция. Графични символи. Стилизации. Практическа задача – дизайн на графични символи. Графични символи. Стилизации. Практическа задача – дизайн на графични символи. Шрифтове. Креативно мислене и визуални стратегии.
Същност на цветовете. Цветовият кръг. Цветови модели и пространства. Символика и значение на цветовете. Цветни композиции и въздействието им – теория и практика.
Растерни изображения, обработката им и отделните файлови формати. Векторни изображения, обработката им и отделните файлови формати.
Практика с обработка на растерни изображения във Photoshop. Създаване на векторни изображения в Illustrator.
Корпоративна идентичност и дизайн. Case Studies – примери за добри дизайн подходи. Анализ на съвременните тенденции в уеб дизайна. Работа с клиент.
Задаване на проект за индивидуална задача – фирмена идентичност по творчески бриф. Създаване на лого, дизайн за сайт, банер, Facebook аватар и корица. Презентиране на финалния проект. Анализ и дискусия. Създаване на онлайн портфолио. Предлагане на freelance услуги.
Основи на уеб дизайна, UX и сървъри. Контекст на потребителско преживяване. Persona Case Studies. Прототипи и wireframes Balsamiq и Proto.io. Проект за планиране дизайна на уеб страница.
Основи на HTML. Основи на HTML. Основи на CSS. Практика с HTML и CSS.
Основи на JavaScript. JavaScript Функции. Задълбочен поглед върху jQuery. Използване на jQuery UI и jQuery mobile. JavaScript/jQuery Практика. Оценка и преработка на кода, практика с дебъгване на код.
Отзивчив и адаптивен уеб дизайн. Задълбочен CSS. Въведение в Bootstrap и неговата функционалност. Практически проект с Bootstrap.
Валидация на уеб форми. Теория и упражнения.
Изграждане на сайт по задание на клиент.
Финален изпит по теория. Финален изпит по практика.
Портфолио

След преминаването на този курс ще съберете своето първо портфолио с изпълнени задачи.

Лектори

Екипът ни от щатни и гост лектори са практици, които ще Ви предложат редица тайни от кухнята.

Програма

Програмата ни отговаря на най-актуалните практики в сферата на дизайна.

Умения

Уменията, които ще придобиете по време на курса, ще бъдат изцяло съобразени с реалната практическа среда.

Диплома

След успешно завършване на курса ще получите удостоверение за професионално обучение по образец на МОН.

Екипност

Работейки по набор от индивидуални и групови задачи ще развиете уменията си за самостоятелна работа и работа в екип.

Обучение за всеки джоб

Цена на обучението

Всеки курсист в Дизайнерската академия, който заплати два семестъра за професионално обучение, получава безплатно достъп до допълнителни, свободноизбираеми обучения в присъствена или в дистанционна форма с общ допълнителен хорариум над 240 часа. По този начин с една такса, вие получавате общо около 440 часа обучения, които ще ви превърнат в изключителен артист. А цената за един учебен час на база всички обучения, които получавате е до 3,50 лв./уч.ч.

Цената на обучението в присъствена форма е в размер на 790 лева на семестър. При заплащане на 2 семестъра наведнъж, ползвате отстъпка в размер на 10% и общата цена за целия курс е в размер на 1422 лв. При заплащане на таксата за първи семестър до 10.08.2019 ще се възползвате от отстъпка за ранно записване в размер на 10% от стойността му!

Цената за 1 семестър дистанционно обучение е в размер на 690 лв. на семестър.
Цената за дистанционна форма на обучение, при заплащане на 2 семестъра е 1242 лв.

Всички обучения в Дизайнерската академия на Нет Ит биха могли да бъдат заплатени и на изплащане, чрез TBI Bank.

Отстъпка за ученици навършили 16 години и студенти - 20% за дистанционна форма на обучение, при заплащане на двата семестъра в началото на обучението (ако за обучението се организира такава група).