Научете всички тънкости на компютърната анимация

Научете всички тънкости на компютърната анимация

429 завършили курсисти досега!
Обучението по "Въведение в компютърната анимация" се провежда на живо онлайн, чрез лайфстрийм във виртуална класна стая. Участниците в него могат да задават въпроси на лектора в реално време чрез онлайн чат към платформата на курса.

След края на обучението, курсистите ще са запознати с историята на компютърната анимация, какво е 3-измерна визуализация и какво е смесена анимация. Също така ще научат как се изработват компютърни игри и игри за мобилни телефони.

Ще бъдат разгледани подходите за изграждане на креативното мислене, като курсистите ще участват в онлайн работилници, за да упражняват своите умения.

Цел на курса:
● Запознаване с компютърната анимация
● Усвояване на терминологията и прилагане на наученото
● Представяне на примери и практически упражнения
● Усвояване на техники за креативно мислене

След края на това обучение, курсистите ще могат :
● Да мислят креативно
● Да разпознават различните видове анимации
● Да планират създаването на компютърни игри и игри за мобилни телефони

Цялостна програма на обучението:

Продължителност: 12 учебни часа
В това безплатно въвеждащо обучение ще се запознаете с историята на компютърната анимация, ще разгледате различните приложения в анимацията и ще научите как се изработват компютърни игри и игри за мобилни телефони. Това обучение ще ви запознае и с архитектурната визуализация.

Цена на обучението

Мнения на курсисти:

Добави мнение за това обучение:

Избери рейтинг:
Академика
Agent (Online)