Поставете основите в уменията си по Уеб дизайн

Поставете основите в уменията си по Уеб дизайн

Какво представлява Уеб дизайна? Какво трябва да знаете и умеете, за да бъдете успешен Уеб дизайнер? Отговорите на тези въпроси, ще получите в това безплатно обучение по Въведение в Уеб дизайна!

Основната работа на уеб дизайнера е, да проектира уеб страници. Има много какво да се обмисли при дизайна на уебсайтове, което може да не се вижда веднага, когато гледате уеб страница за първи път. Естетичният аспект е важен и избирането на подходящи цветове, шрифт, оформление и изображения създава цялата индивидуалност на уебсайта. В допълнение към естетическите аспекти, използваемостта на уебсайта, трябва да бъде приоритет. Важно е да се създаде страница, към която може да се отнася целевият пазар. Голям процент от уеб дизайнерите, работят от вкъщи, като това има дава допълнително спокойствие и креативно мислене, за лесно изпълнение на задачите си.

Обучението "Въведение в уеб дизайна" се провежда на живо онлайн, чрез лайфстрийм във виртуална класна стая. Участниците в него могат да задават въпроси на лектора в реално време чрез онлайн чат към платформата.

Целта на това обучение е да въведе курсистите в света на уеб дизайна. След завършването му те, ще бъдат напълно наясно с дейността на уеб дизайнерите, с това какво се очаква от тях да знаят и умеят и по какви проекти работят.

По време на безплатното обучение, ще бъдете въведени в уеб дизайна. Ще разберете какво представляват графичният дизайн, уеб дизайнът, уеб разработването и какво е професия уеб дизайнер и нейните специализации. Ще се запознаете с основни необходими знания и умения, които трябва да има уеб дизайнерът и какви са изисквания към съвременния уеб дизайнер. Ще се запознаете и със запознаване с етапите и последователността от дейности в процеса на създаване на уеб сайтовете. Ще придобиете необходимите знания, умения и инструменти на отделните етапи.

Ще се запознаете и с основни понятия и дефиниции. Ще се запознаете с програмата Adobe Creative Cloud - общо запознаване с продуктите, тяхното предназначение и използването им за професионална работа при създаване на графичен дизайн и уеб сайтове. Преглед на софтуерни продукти, системно оборудване и периферни устройства, необходими за създаване на уеб сайтове. Накрая на обучението, ще се запознаете с преглед и анализ на съвременните тенденции и технологии в уеб дизайна, етика в уеб дизайна, отговорността на уеб дизайнера и фрийленс.

Това обучение е подготвителен курс за кандидатстване за една от цялостните програми по Уеб дизайн! Само курсистите положили финалния си изпит от този курс с Добър 4.00 или по-висока оценка, ще имат право да запишат едно от платените професионални обучения.

Цялостна програма на обучението:

Продължителност: 24 учебни часа
Въведение в уеб дизайна. Какво представляват графичният дизайн, уеб дизайнът, уеб разработването. Професия уеб дизайнер. Специализации. Основни необходими знания и умения, които трябва да има уеб дизайнерът. Изисквания към съвременния уеб дизайнер. Развитие в крак с новите технологии. Запознаване с етапите и последователността от дейности в процеса на създаване на уеб сайтовете. Необходими знания, умения и инструменти на отделните етапи. Основни понятия и дефиниции. Въведение в Adobe Creative Cloud. Преглед на софтуерни продукти, системно оборудване и периферни устройства, необходими за създаване на уеб сайтове. Проект на уеб сайт с примерно съдържание. Разглеждане на проекта на последователните етапи от създаването му, работни файлове, работа със софтуерни продукти. Разяснения за обхвата на необходимите знания и умения за работа със софтуерните продукти, open source софтуери, библиотеки и уеб платформи.Добри практики и проекти на графичния дизайнер. Очаквания към графичните дизайнери, когато постъпват на работа. Отговори на въпроси. Съвременни тенденции в уеб дизайна. Креативност. Преглед и анализ на съвременните тенденции и технологии в уеб дизайна. Етика в уеб дизайна. Отговорността на уеб дизайнера. Фрийленс. Подготовка за изпита. Отговори на въпроси.

Цена на обучението

Дистанционна форма

Обучението в дистанционна форма е безплатно.

Безплатно!


Финален изпит и сертификат

Преминаване на финален изпит и издаване на сертификат (по желание!)

85 лв. с ДДС


Мнения на курсисти:

Добави мнение за това обучение:

Избери рейтинг: