Научете основите на парковото строителство

Научете основите на парковото строителство


Курса по проектиране на паркове цели да даде знания и умения за основните архитектурни елементи, конструкции и постройки, които намират място както в откритите пространства на градовете и по специално в паркова среда, така и извън селищните територии за отдих.

Това обучение ще ви запознае с историята на архитектурата и по-точно архитектурата, като компонент в откритите пространства. Ще разберете кои са парковите елементи в дизайна, ще се запознаете с архитектурните конструкции и архитектурните елементи.

В това обучение ще разгледате и особеностите на парковото строителство и ще се запознаете с терасирането, ще разгледате различните паркови съоръжения за наклонен терен, ще научите какво е алейна мрежа, видовете настилки, ВИК и осветление.

За да изградите един цялостен проект е необходимо да знаете как да подготвите терена за озеленяване, как да обработите почвата и как да терасирате и засадите растителност. Всичко това ще научите в този курс. Освен всичко ще разберете кои са видовете поливни системи, тревни площи и как да ги поддържате. Ще се запознаете с вертикалното и така нашумяло и модерно покривно озеленяване.Кредити от обучението:

Кредитите към курса са индикатор за уменията, които придобивате и се добавят към цялостния ви портфейл с кредити. При достигане на определен брой кредити, получавате разпознаваем в индустрията сертификат за майсторски умения в определената област. За да проверите колко кредита имате, както и да научите повече за тях, посетете тази страница.
10 кредита

Дигитални умения

10 кредита

Арт умения

10 кредита

Фрийленс умения


Цялостна програма на обучението:

Продължителност: 9 учебни часа
В началото на обучението си ще се запознаете с историята на архитектурата, ще научите кои са видовете архитектурни компоненти в откритите пространства и ще разберете кои са видовете съоръжения в парковата композиция.
Продължителност: 18 учебни часа
Във втори модул от обучението си ще се запознаете с особеностите на парковото строителство, ще научите основните понятия и означения, ще се запознаете с различните видове паркови съоръжения за терасиране, какво е алейна мрежа, ще разгледате видовете настилки, ВИК и осветление. В края на този модул ще бъдете въведени в света на озеленяването и спецификата му, като ще започнете с подготвителната работа за озеленяване на площи, ще научите как се обработва почвата, как се терасира и засажда растителност, какви са видовете поливни системи и тревни площи, ще разберете как се поддържат различните видове растения и какви са спецификите на вертикалното и покривно озеленяване.
Продължителност: 12 учебни часа
В последния модул от това обучение ще ви запознае със скалните и цветни кътове и изграждането им. Ще разгледате видовете композиции в откритите пространства и какви са техните особености. След това ще се запознаете с различните видове растения, като този курс ще завърши с проект.

Цена на обучението

Отдалечено присъствие / Дистанционна форма

Таксата може да бъде заплатена в брой в офиса на Нет Ит или по банков път.

380 лв. с ДДС за целия курс


* Всички обучения могат да бъдат закупени на изплащане чрез финансиране от TBI Bank

Мнения на курсисти:

Добави мнение за това обучение:

Избери рейтинг: