Искате ли да се научите да изграждате дизайн на сайтове?

Искате ли да се научите да изграждате дизайн на сайтове?

Главна роля в изграждането на уеб дизайна на сайтове има Front-end програмирането. Задачата на Front-end разработчиците е да поддържат потребителския интерфейс, който седи в основата на визуализацията. Всичко, което посетителите на сайта виждат, кликат и свалят, е работа на Front-end разработчиците. Те са много важни хора, които свързват UX дизайнерите и Back-end програмистите.

Основните инструменти, които един Front-end разработчик трябва да използва, са: HTML, CSS, JavaScript/jQuery и др. Поради тази причина, програмата на обучението по Front-end включва изучаването на точно този набор от инструменти – как се използват комбинирано и как взаимодействат помежду си. Създават се HTML тагове, CSS стилове, пишат се JavaScript функционалности.

В програмата на обучението са включени много практически задачи под формата на един голям проект, които ще ви докоснат до работата в реална среда – как се започва изграждането на сайт, кои са основните елементи, как се раздвижват части от сайта и как се украсява сайтът така, че да бъде по-привлекателен за потребителя. Вие сами преценявате какви сайтове искате да изграждате, по-специфични или за масовия потребител, а ние ще ви научим как се изграждат те.

Най-ценното предизвикателство в тази сфера е това всеки да се стреми да надгражда знанията си непрестанно. Независимо дали сте напълно начинаещи в света на Front-end програмирането или искате да структурирате своите знания и умения, изграждайки в процеса портфолио, което можете да използвате за кариерно развитие, ще получите една хубава база от знания и ще успеете да извлечете максимална полза от този курс.

Лесно е, когато имате желание, а нужните умения ще усвоите при нас!

Цялостна програма на обучението:

Продължителност: 24 учебни часа
Въведение в HTML – какво е HTML5, къде се използва, чрез какви редактори се създават HTML5 документи; как се създава файл, какво е таг, какво е атрибут, основни атрибути и как се използват; основни тагове в HTML – как се използват, какъв е техният смисъл в документа и защо са разделени на различни типове; форматиращи тагове в HTML5 – как се използват и как браузърът ги интерпретира; нови тагове в HTML5 – какъв е техният семантичен смисъл и защо е препоръчително да се използват; мултимедийни тагове – видове, предназначение и употреба; APIs в HTML5. Въведение в CSS – какво е CSS, как се създава CSS документ, в какви среди може да се обработва CSS код, какво прави CSS с HTML документа; селектори в CSS – как се пишат стилове и как е най-удачно да се използват; стилизация на всякакви видове елементи – промяна на шрифт и фон на текста, цветови схеми, box модел, оразмерявания, стилизиране на списъци и таблици; какво е responsive design и защо е толкова популярен в днешно време, къде и как се използва. Въведение в JavaScript – какво е JavaScript, как се създава файл и къде се използва; какво е функция, как се пишат функции и къде се използват; какво е обектно-ориентирано програмиране, как се създават обекти и за какво служат; типове и операции в JavaScript – какво са променливите и как се декларират, типове променливи; контролни структури – какво са цикъл и условна структура и как се използват; рамки и библиотеки в JavaScript – защо се използват и как ни улесняват; сложни структури – къде се използват и защо са необходими; техники за дебъгване на JavaScript код.

Цена на обучението

Мнения на курсисти:

Добави мнение за това обучение:

Избери рейтинг: