Поставяме основите на уменията си по дизайн

Поставяме основите на уменията си по дизайн

Обучението "Въведение в дизайна" се провежда на живо онлайн, чрез лайфстрийм във виртуална класна стая. Участниците в него могат да задават въпроси на лектора в реално време чрез онлайн чат към платформата.

Целта на това обучение е да въведе курсистите в света на графичния и уеб дизайн. След завършването му, те ще бъдат напълно наясно с дейността на графичните и уеб дизайнери, с това какво се очаква от тях да знаят и умеят и по какви проекти работят.

Ще бъдат разгледани подходите при креативното мислене и възможностите, които фрийленс практиката създава за всеки един дизайнер.

В хода на обучението курсистите ще бъдат запознати с основни термини и понятия, със софтуерните продукти на Adobe, предназначени за графичен и уеб дизайн и ще направят практически упражнения с използване на някои от продуктите. Ще бъде разгледана идеята на корпоративната идентичност и какво представлява тя погледната през погледа на дизайнера. Ще бъдат разгледани в детайли композиционните принципи, графичните символи и стилизацията, цветовите комбинации, шрифтовете.

Курсисти ще участват в онлайн работилница, по време на която ще могат да упражнят своите умения на графични и уеб дизайнери.

Ще обърнем внимание и на започването на дейност на свободна практика като графичен или уеб дизайнер, какви са предимствата и какви са недостатъците да работиш като фрийленсър.

Цел на курса:
● Запознаване с графичния и уеб дизайн и софтуерните продукти Adobe Creative Cloud
● Усвояване на терминологията и прилагане на наученото
● Представяне на примери и практически упражнения за графичен и уеб дизайн и обработка на изображения за печат
● Усвояване на техники за креативно мислене
● Запознаване с възможностите на фрийленс практиката

След края на това обучение, курсистите ще могат :
● Да мислят креативно
● Да разпознават композиционните принципи
● Да работят със софтуерните продукти на Adobe
● Да създават и обработват професионални растерни и векторни изображения.

Това обучение е подготвителен курс за кандидатстване за една от цялостните програми по Графичен и Уеб дизайн! Само курсистите положили финалния си изпит от този курс с Добър 4.00 или по-висока оценка ще имат право да запишат едно от платените професионални обучения.

Цялостна програма на обучението:

Продължителност: 3 учебни часа
В първи модул, ще се разберете какво представлява графичния и уеб дизайн. Ще се запознаете с професионалния и личностен профил на графичния и уеб дизайнер - какви проекти реализират, какви умения трябва да имат, качества и характеристики. Също така, ще се запознаете и с техниките за креативно мислене.
Продължителност: 3 учебни часа
В този модул, ще се запознаете със съвременните тенденции в графичния дизайн и уеб дизайна. Ще се запознаете и с фрийленса - предимства и недостатъци на свободната практика, онлайн портфолио и фрийленс услуги.
Продължителност: 3 учебни часа
В този модул, ще се запознаете с основни термини и понятия в графичния дизайн и уеб дизайна. Също така, ще се запознаете с графични символи и стилизация, композиционни принципи и Златна пропорция, цветовете и шрифтовете.
Продължителност: 3 учебни часа
В този модул, ще се запознаете с растерна и векторна графика. Също така, ще се запознаете с въведение в Adobe Creative Cloud и общ преглед на функциите на програмите, свързани с графичния и уеб дизайн: Photoshop, Illustrator, InDesign.
Продължителност: 6 учебни часа
В този модул, ще започнете с демонстрация и указания за практически упражнения. Ще разберете как да създавате банери за уеб сайт по зададени размери и facebook изображения. Ще се запознаете с изготвянето на лого и визитка.
Продължителност: 3 учебни часа
В този модул, ще се запознаете с добри практики и проекти на графичния и уеб дизайнер. Ще се запознаете и с очакванията към графичните и уеб дизайнери, когато постъпват на работа.
Продължителност: 3 учебни часа
В този модул, ще се запознаете с учебния план и програмата на курса. Ще получите разяснения по съдържанието на курса. В края на модула, ще имате тест.

Най-добрите Лектори:


Албена Драганова

Албена Драганова е графичен и уеб дизайнер с над 25 годишен професионален опит в областта на графичен дизайн, софтуерен дизайн, уеб дизайн, печатни технологии и др. Близо 10 години работи в списание "Ритъм", където е Арт директор. Работата и в тази сфера не спира и през 2011 година продължава професионалния си път в Comicon, като Software designer. Албена работи и като фрийленсър, като разработва цялостен криейтив за различни брандове. В момента е основател и Creative Director, на собствена дизайнерска компания. Мечтата си да преподава и да споделя натрупания опит реализира в Дизайнерската академия към Нет Ит.

Цена на обучението

Дистанционна форма

Обучението в дистанционна форма е безплатно.

Безплатно!


Финален изпит и сертификат

Преминаване на финален изпит и издаване на сертификат (по желание!)

65 лв. с ДДС


Мнения на курсисти:

  • КУРСИСТ: ХРИСТИНА КАМЕНОВА
    13.01.2020

    В момента се обучавам в дистанционна форма по специалност Графичен дизайн в Нет Ит. От начало бях скептична, но след като започнах с курса останах изключително доволна. Всичко е организирано в полза на курсистите а резултатите са видими бързо.

Добави мнение за това обучение:

Избери рейтинг: