Придобийте самочувствие при ръководенето на проекти в областта на озеленяването

Придобийте самочувствие при ръководенето на проекти в областта на озеленяването

Чували ли сте за растението „лигуструм“, което е едно от най-често използваните растения в зелените площи? Ако не сте, то вероятно сте „озеленител по неволя“ и изпитвате затруднения в процеса по ръководене на озеленяването и поддържането на зелени площи.

Обучението Ландшафтен дизайн за мениджъри цели оптимизиране и повишаване на ефективността на работата на мениджъри от други специалности, които биха искали по-ефективно да организират процесите, които им се налага да водят. Много често озеленяването се съвместява с техническата поддръжка, хаускипинга, охранителната дейност, икономическия отдел и какво ли още не. С повече знания в областта на озеленяването, инвеститорът или ръководителят би могъл да бъде по-критичен, по-точен и подробен при изготвяне на заданието за проектиране, както и при самото изграждане и поддържане.

В това обучение ще си изясните някои основни понятия, етапи и процеси, които ще ви дадат основната насока в работата, както и самочувствие в областта на ландшафтния дизайн. Ще разберете кои са най-често срещаните растителни видове в зелените площи, имената им на български и латински, как се засаждат и какви грешки най-често се допускат в композицията. Каква е последователността на изграждане на елементите на ландшафтния дизайн, защо е наложително изграждането на поливна система, защо тревата се сее последно след храстите и дърветата, как да се прецени ценността на даден растителен вид и други. Кои са особеностите на озеленяването в детски заведения и площадки, хотелски комплекси и др.

Ще научите какво съдържа проекта за озеленяване, кои са елементите в проекта, как се чете, какви видове се използват. Ще разберете на какво да обърнете особено внимание при поддържането, как се планира процеса на поддържане – численост на екипа, честота на косене и други тънкости. Как грамотно да се подберат хората, които да се назначат в екипа по поддържане, на какво да се обърне внимание при подбора, как да се оценят и задържат работниците.

За кого е подходящо това обучение:
• Мениджъри
• Инвеститори
• Всички, на които се налага да вземат решения и да ръководят процеса по озеленяване и поддържане

Цялостна програма на обучението:

Продължителност: 9 учебни часа
В началото на обучението ще положите теоретичната си основа по ландшафтен дизайн с кратък преглед на историята и основните понятия. Ще се запознаете с основните принципи в градинско-парковото изкуство (композиционни и багрови решения), както и с елементите на градината - настилки, водни площи, растения, архитектурни елементи. След това ще преминете към частта с проектирането, изграждането и поддържането. Ще се запознаете с процеса по проектиране и съдържанието на един проект за озеленяване. Ще научите как се изграждат и поддържат зелените площи. Накрая ще се обърне внимание на спецификите при управлението на процесите в озеленяването. Ще разберете кои са техниките и инструментите в озеленяването. Ще разберете как се подбира и организира екип по поддръжката, а също така как да се стремите към ефективност и да избегнете някои грешки.

Цена на обучението

Дистанционна форма

Обучението в дистанционна форма е безплатно.

Безплатно!


Мнения на курсисти:

Добави мнение за това обучение:

Избери рейтинг: