Развийте въображението си в дигиталния свят с дигитален таблет

Развийте въображението си в дигиталния свят с дигитален таблет


Дигиталното рисуване е художествена форма, при която традиционните техники на рисуване се прилагат, чрез дигитални инструменти. Използват се компютър и специализиран софтуер, които предлагат голям набор от четки, цветове и виртуално платно.

Предимството при дигиталното рисуване е, че може да се използва виртуална палитра, която съдържа милиони различни цветове и нюанси, почти всеки възможен размер на платно, възможност за корекции и много инструменти, предаващи 2D и 3D ефект. Когато използвате графичен таблет, вие използвате прецизността на своята ръка, за създаване на произведения.

Графичният таблет е подходящ както за деца, така и за начинаещи дизайнери, които се занимават професионално с графичен дизайн или амбициозни художници, за да станат по-добри в областта на изкуството. Художниците използвайки графичен таблет, прилагат различни техники на рисуване: нанасяне на светлосенки, използване на различни четки за рисуване, смесване на цветове, създаване на линии с различна дебелина при различен натиск и много други.

По време на първи семестър от обучението, ще научите основите на рисуването, композиция и перспектива. Ще се запознаете с програми и работа с графичен таблет - Photoshop и Autodesk SketchBook, Wacom tablet. Ще разгледате основните им функции и инструменти. Обучението е изключително, практически насочено. Във втори семестър, ще се запознаете с цветовете и живописа. Ще се научите, как да рисувате Environment Design и Character Design. Чрез практика, ще задълбочите знанията си и за финал, ще положите изпит.

Обучението ще бъде в формат "отдалечено присъствие", като лекциите ще се провеждат на живо, във виртуална класна стая. Всеки курсист, който се включи в обучението и заплати двата семестъра още в началото на обучението, получава подарък графичен таблет.

Кредити от обучението:

Кредитите към курса са индикатор за уменията, които придобивате и се добавят към цялостния ви портфейл с кредити. При достигане на определен брой кредити, получавате разпознаваем в индустрията сертификат за майсторски умения в определената област. За да проверите колко кредита имате, както и да научите повече за тях, посетете тази страница.
15 кредита

Дигитални умения

10 кредита

Арт умения

0 кредита

Фрийленс умения


Цялостна програма на обучението:

Продължителност: 30 учебни часа
Този модул ще положи основите на вашето обучение. По време на модула ще разберете какво е светлина и сянка, ще се запознаете с това как да конструирате различни форми и предмети. Тук ще разберете какво е линия, щрих и петно и как да ги степенувате, ще научите кои са основните похвати за скициране и рисуване натюрморт с молив.
Продължителност: 24 учебни часа
Този модул ще ви запознае с основните принципи в композицията, ще научите как да композирате различни графични елементи, как да създавате абстрактна композиция, какво е линейна и въздушна перспектива, как да направите светлина с хвърлени сенки и как да изграждате обект в перспектива под хоризонта.
Продължителност: 30 учебни часа
Тук ще разберете какви са основните функции на различните таблети, ще научите какви са инструментите и как да работите с тях. В този модул ще започнете работа с Photoshop и Autodesk SketchBook.
Продължителност: 24 учебни часа
Този модул ще ви запознае с пластичната анатомия. Ще разберете как да структурирате глава, торс, горни и долни крайници.
Продължителност: 15 учебни часа
Втори семестър започва с модул, в който ще разгледате цветовете. Тук ще научите какви са цветовите гами и хармонии, също така ще разгледате топлата и студената гама и как да смесвате цветовете.
Продължителност: 18 учебни часа
В този модул ще разгледате основните похвати в естетиката и живописта. Ще имате практически задачи за рисуване на пейзаж.
Продължителност: 18 учебни часа
В този модул ще продължите практиката си с Environment Design, като започнете изобразяването на различни градове, като митологичен град и град от далечното бъдеще.
Продължителност: 12 учебни часа
Тук ще научите основните похвати за изграждане на шарж и карикатура.
Продължителност: 24 учебни часа
В този последен модул от обучението си, ще разберете какво е Character Design и какви са основните похвати тук. Ще се научите как да създадете фантастичен образ на човекоподобно същество, също така ще изградите и образ на митологично същество.
Продължителност: 12 учебни часа
В края на обучението имате два изпита, един по теория и един по практика. Практическият изпит е защита на проект, който ще трябва да разработите и да представите.

Цена на обучението

Мнения на курсисти:

Добави мнение за това обучение:

Избери рейтинг:
Очаквайте новите групи съвсем скоро!