Включете се в професионално практическо обучение по Ландшафтен дизайн

Включете се в професионално практическо обучение по Ландшафтен дизайн

С обучението по Ландшафтен дизайн ще се научите да проектирате цялостното виждане на света в който живеем. Ще се запознаете със спецификите на покривното озеленяване и ще разберете как да превърнете всяка тераса в прекрасна зелена градина. Обучението ще ви помогне да генерирате идеи с техническо разбиране и творчески усет, като се научите как да комбинирате различните видове цветя, храсти и дървета, така че те да радват окото всеки сезон.

През първи семестър ще се запознаете с теория на парковото изкуство, устройство на ландшафта, паркова архитектура, строителство и поддържане на зелените площи. Ще работите по проект, като скицирате и изграждате цветни композиции. Ще работите в детайли с програмата AutoCad – проследявайки внимателно всички настройки и команди, а впоследствие ще подготвите и проектите си на нея. Също така ще се запознаете и със систематиката на цветните видове, които се използват в озеленяването.

През втори семестър ще надградите знанията си по Естетика и ще разберете кои са основните разлики между интериорното и екстериорното озеленяване. Ще имате възможността да разработвате проекти, включващи обработка на скални кътове. Цялото обучение ще завършите с представяне на курсов проект.

Какво ще постигнеш след обучението?

Портфолио

След преминаването на този курс ще съберете своето първо портфолио с изпълнени задачи.

Умения

Уменията, които ще придобиете по време на курса, ще бъдат изцяло съобразени с реалната практическа среда.

Екипност

Работейки по набор от индивидуални и групови задачи ще развиете уменията си за самостоятелна работа и работа в екип.

Диплома

След успешно завършване на курса ще получите удостоверение за професионално обучение по образец на МОН.

Цялостна програма на обучението:

Продължителност: 12 учебни часа
В този модул от обучението ще се запознаете с теорията на цветовете, формите и цветните композиции. Ще се запознаете още и с рисуване с паркова перспектива.
Продължителност: 6 учебни часа
В този модул ще научите какви са компонентите в парковото изкуство, ще скицирате, ще правите графика и композиция.
Продължителност: 12 учебни часа
По време на този модул курсистите ще се запознаят с историческото развитие на парковото изкуство, стилове и съвременно парково изкуство. Ще се запознаете и с основни композиционни принципи в парковото изкуство, паркоустрояване на селища и градоустройство. Ще научите и видовете зелени площи. Ще изучавате методиката и фазите на проектирането, а в края на модула, ще се запознаете с изискванията за детски площадки.
Продължителност: 18 учебни часа
Този модул ще ви запознае с морфологията и органите на дървестните растения. Ще научите за видовете дървесни растения и тяхната екология. В края на този модул, ще се запознаете с видовете храсти използвани в озеленяването.
Продължителност: 21 учебни часа
По време на този модул ще се запознаете с морфологичните особености, екологична и биологична характеристика на цветята. Ще разберете как да използвате цветята като декоративни растения в България. Ще се запознаете с видовете цветя и групи според предназначението им. Ще разгледате различните стилове в аранжирането.
Продължителност: 24 учебни часа
В този модул ще работите със специализираната програма AutoCAD. Ще се запознаете с похватите и изискванията при изчертаването на ландшафтен проект. Ще се научите да оформяте и оразмерявате проект.
Продължителност: 9 учебни часа
В този модул, ще се запознаете с историята на архитектурата и дизайна на парковите елементи. Ще се запознаете с архитектурни елементи и съоръжения в парковата композиция и архитектурни конструкции.
Продължителност: 18 учебни часа
Този модул ще ви научи какви са особеностите на парковото строителство, ще се запознаете със спецификите за строителство при наклонен терен и какви са видовете поливни системи. Ще се запознаете с вертикално и покривно озеленяване и машини за строеж и поддръжка на зелените площи.
Продължителност: 12 учебни часа
В този модул, ще се запознаете с композицията в откритите пространства и техните особености. Ще научите как да организирате работата и ще изготвите проект.
Продължителност: 12 учебни часа
В този модул ще се запознаете с водните площи, водните ефекти, фонтаните и техните елементи. Ще се запознаете с композициите в откритите пространства и ще изготвите проект.
Продължителност: 12 учебни часа
В този модул ще научите какви са особеностите на композициите в откритите пространства.
Продължителност: 3 учебни часа
Този модул ще ви запознае с предмета, обхвата и съдържанието на ландшафтното устройство. Ще научите и общите понятия при устройството на различни типове ландшафт.
Продължителност: 3 учебни часа
Тук ще се запознаете с биохимията на фауната. Произход, еволюция и характеристика на клас птици.
Продължителност: 9 учебни часа
В този модул ще научите как се организира работата в разсадник и проектирането му. Ще се запознаете с производство на фиданки - чрез семена, вегетативно и чрез присаждане.
Продължителност: 30 учебни часа
В този модул ще се запознаете с биоразнообразието и защитените територии. Ще научите много за екологията и опазването на околната среда. Модула приключва с финален изпит и проект.

Бонус Обучения:

Всеки курсист, преминал двата семестъра на обучение по цялата програма, получава напълно безплатно участие в следните специализирани обучения. Общата стойност на допълнителни обучения, които ще получите като подарък е 1920 ЛВ.

Цена на обучението

Присъствена форма

Обучението се състои от два семестъра. При предплащане на двата семестъра наведнъж, ползвате 10% отстъпка от цената и крайната стойност е 1242 лв.

690 лв.
на семестър


Често задавани въпроси:

Всички присъствени лекции се записват, след това се качват в електронната платформа на курса.

Всички курсисти ще могат да гледат записи от провелите се лекции, като тези записи ще се качват в сайта. Освен видеата, отделно се качват и допълнителни учебни материали, свързани с конкретно разглежданите теми.

Не. Видеата се качват според графика на учебната програма за дадения курс. Всяка лекция има приблизителна продължителност от 3 часа.

Не. Едно от предимствата при дистанционната форма на обучение е, че никой не ви поставя срокове, в които да прегледате лекциите. Вие имате свободата да разпределяте времето си за подготовка. Можете да изгледате едно видео на няколко части. Разбира се, желателно е да бъдете постоянни по време на учебния процес. Така ще успеете да научите преподадения материал по-лесно и да не изоставате от останалите участници в групата.

На всеки 10 дни се провеждат консултации с тях. Те се организират във виртуална класна стая, а по време на срещите можете да разговаряте директно със своя лектор чрез видео връзка и дори да споделяте екрана на своя компютър. Последната опция ви дава възможността да получите максимално изчерпателна обратна връзка, за да може консултирането да бъде оптимално ефикасно.

Графикът за консултациите е съобразен с работното време на стандартната работна седмица, т.е. те се провеждат в извънработно време.

Курсовете, които организира учебен център Нет Ит са практически насочени. Във всяка от програмите на курсистите се поставят практически задачи. Те се връщат изпълнени в платформата за дистанционно обучение или по имейл, ако това бъде необходимо.

Да. Платформата е достъпна не само в рамките на България, но и от всяка точка на света. Освен това тя е достъпна и по всяко време на денонощието. Реално може да се обучавате откъдето пожелаете.

Да. Всички лекционни материали се качват в подходящ формат за изтегляне на личните ви компютри. Така ще можете да ги използвате, когато нямате връзка с интернет.

Не. Периодът на обучение е еднакъв и за двете форми. Той е около 10 календарни месеца. В периода са включени зимна/лятна ваканция, междусеместриална ваканция и почивни дни за национални празници.

Мнения на курсисти:

Добави мнение за това обучение:

Избери рейтинг: