Професионално обучение по илюстрация за начинаещи

Професионално обучение по илюстрация за начинаещи

Обучението по Илюстрация включва всички новости, тенденции и процеси, като затвърждава позицията на графичното изкуство като жанр. С цялото си многообразие, илюстрацията присъства в ежедневието и позволява нови нива на професионална специализация на илюстратора. С развитието на технологиите илюстрацията заема твърдата си позиция в страниците на уеб сайтове, приложения, игри и много други.

В първия семестър на обучението ще се запознаете с историческите аспекти и видовете илюстрация. Ще научите как да интегрирате персонажи в определена ситуация и среда по въображение. Ще изграждате типажи на главни и второстепенни герои, също така ще започнете работа с живописните техники в илюстрирането.

Във втория семестър ще научите кои са видовете герои. Ще правите дизайн на игри, комикси и графични новели. Ще разберете какви са спецификите при цялостно разработване на комикс.

Какво ще постигнеш след обучението?

Портфолио

След преминаването на този курс ще съберете своето първо портфолио с изпълнени задачи.

Умения

Уменията, които ще придобиете по време на курса, ще бъдат изцяло съобразени с реалната практическа среда.

Екипност

Работейки по набор от индивидуални и групови задачи ще развиете уменията си за самостоятелна работа и работа в екип.

Диплома

След успешно завършване на курса ще получите удостоверение за професионално обучение по образец на МОН.

Цялостна програма на обучението:

Продължителност: 12 учебни часа
В първи модул от обучението ще се запознаете с историческите аспекти, видовете илюстрация и какви са израсните средства на илюстрацията - класически и дигитални.
Продължителност: 24 учебни часа
В този модул ще научите как да изграждате различни типажи - главни и второстепенни герои, като правите практически упражнения за развиване на фантазното Ви мислене. Ще се запознаете с интегрирането на персонажи в определена ситуация и среда по въображение.
Продължителност: 33 учебни часа
В този модул ще работите с различни видове текстове и лейаути, също така ще се научите как да изграждате акценти в илюстрацията и техники за насочване на вниманието на зрителя / читателя. Ще скициране на проектно ниво стриборд/ лейаут.
Продължителност: 24 учебни часа
По време на този модул ще се запознаете с различните техники в илюстрирането - живописни техники /акварел, акварелни моливи, темпера/, графични и колажни техники.
Продължителност: 24 учебни часа
В първи модул от обучението във втори семестър ще започнете с история и традиции в илюстрирането на книги за деца. Ще научите как се правят илюстрации за детска книга, също така какви са характерните типажи и спецификите на героите. Накрая на модула ще разберете специфика при работата с текст в детската илюстрация.
Продължителност: 21 учебни часа
Модулът ще ви запознае с как да правите дизайн на игри и какви са специфичните разгъвки на книгите
Продължителност: 15 учебни часа
Тук ще разберете какво е комикс и графична новела, както и история и традиции в илюстрирането на комикси. Също така ще се запознаете с школи и тенденции в комикс културата, изразните средства и оцветяване.
Продължителност: 21 учебни часа
В този модул ще се запознаете с комиксите и спецификата при изграждането им. Ще научите за композиционните похвати, динамика на движението и близък план.
Продължителност: 21 учебни часа
В този модул ще се запознаете със спецификата при изграждането на сториборд, ще работите с текст - редакция на текст, изваждане на пряка реч в „балон“ и ще разберете характерни особености в дизайна на корица за комикс. В края на модула ще завършите с два финални изпита - един по теория и един по практика. Изпитът по теория е тест върху теорията за цялата година, а по практика - представяне и защита на индивидуален проект.

Бонус Обучения:

Всеки курсист, преминал двата семестъра на обучение по цялата програма, получава напълно безплатно участие в следните специализирани обучения. Общата стойност на допълнителни обучения, които ще получите като подарък е 1920 ЛВ.

Цена на обучението

Често задавани въпроси:

Не. Програмата на обучението е разработена специално за курсисти, които са начинаещи. Нямаме изискване да имате опит в рисуването.

Цялостното професионално обучение завършва с два финални изпита - един по теория и един по практика. Изпитът по теория е тест върху цялата теория за цялата година, а по практика - представяне и защита на цялостен проект.

Мнения на курсисти:

Добави мнение за това обучение:

Избери рейтинг: