Американски колеж контакти

Мнение 1: Американските колежи са нещо повече от място за получаване на образование; те предоставят на студентите богати контакти, които могат да бъдат използвани за постигане на успех в бъдеще. Посредством работата в мрежа студентът може да изгради отношения с други хора, които могат да се окажат безценни след завършването му. Освен това много преподаватели в колежите имат връзки и опит в индустрията, които с удоволствие споделят със своите студенти. Повечето колежи също така поддържат тесни връзки с местни работодатели в района, така че студентите могат да бъдат свързани директно с възможности за работа, след като завършат. С тези ресурси на разположение няма ограничения за потенциалния успех, до който имат достъп американските колежани!


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика