Американски колеж преподаватели

Мнение 1: Преподавателите в американските колежи са неразделна част от академичния процес, тъй като те са отговорни за предаването на знания, вдъхновяването на интелектуалното развитие и гарантирането, че студентите разбират материала. Преподавателите изпълняват много функции - от лекции в класните стаи до ръководене на изследователски лаборатории. Чрез наставничество, преподаване и публикуване на резултатите от изследванията си университетските преподаватели оказват пряко въздействие върху студентите, както и върху академичните среди в световен мащаб. Благодарение на техния ангажимент да обучават следващото поколение бъдещи лидери висшето образование остава изключително ценен инструмент за обществото днес.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика