Аубг специалности

Мнение 1: Специалностите на Outg са уникални услуги, предлагани от професионалисти в областта на израстването. Тези специализирани услуги могат да включват подобряване и поддръжка на оборудването, контрол на отводняването, борба с вредителите и събиране на семена. Този набор от услуги гарантира, че аутобаните са оптимизирани за всеки ландшафтен проект. Специалистите по издънково озеленяване имат обширни познания за разнообразието от местни растения и растителност, така че могат да помогнат на собствениците на жилища да изберат местни растения, които са подходящи за конкретни райони, за да се намалят плевелите и да се увеличи плодородието на почвата. Освен това те дават съвети за методите за предотвратяване на ветровата или водната ерозия и за установяване на устойчиви практики за управление. Работата със специалист по обрастването дава сигурност, че проектът за озеленяване ще доведе до здрава растителност, която работи добре със съществуващите условия.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика