Видео обработка програма

Мнение 1: Програмата за обработка на видео е софтуер, който позволява на потребителя да манипулира, създава и променя видеофайлове и други визуални материали. Тя позволява основно редактиране на клипове, включително изрязване, разделяне и комбиниране на кадри. Освен това почти всички форми на форматиране на изображения или видеоклипове могат да бъдат реализирани със съвременна програма за обработка на видео. Например: добавянето на ефекти като прозрачност, промяна на дълбочината на цветовете и някои видове анимация могат да бъдат постигнати с помощта на подходящ софтуер. Технологията за обработка на видео направи възможно създаването на графики, които преди се смятаха за непостижими за много любители. Този вид мощно редактиране дава възможност да се преглеждат медиите по начини, които никога преди не са били смятани за възможни - което позволява постоянно разширяваща се сфера на творчески възможности в областта на изкуството.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика