Висш институт по архитектура и строителство

Мнение 1: Висшият институт по архитектура и строително инженерство е иновативна институция, която се стреми да произвежда висшисти, които са подготвени да водят индустрията в областта на инженерството, архитектурата и урбанизма. С най-модерните си технологии и известни преподаватели този висш учебен институт предлага строга програма, която съчетава научни изследвания с техническо ноу-хау. Студентите усвояват техники, които могат да прилагат директно на терен, като същевременно се запознават с най-новите постижения в своята област. Освен това стажовете позволяват на студентите да усъвършенстват уменията си, работейки в тясно сътрудничество с професионалисти. С такъв силен акцент върху знанията и опита, завършилите Висшия институт по архитектура и строителство имат конкурентно предимство при навлизане на пазара на труда.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика