Графичен дизайн в софийски университет

Мнение 1: Софийският университет е идеалният избор за студентите, които се интересуват от изучаване на графичен дизайн. Учебното заведение предлага редица програми за придобиване на дипломи и сертификати, които са създадени, за да помогнат на студентите да овладеят основите на тази област. Чрез практически курсове по дву- и триизмерен дизайн, типография, рисуване и дигитално изобразяване нашите студенти придобиват умения, признати в цялата индустрия. Работейки самостоятелно или в съвместни екипи, нашите преподаватели ще ви напътстват през целия курс на обучение, като същевременно ви предизвикват да разкриете потенциала си. С най-съвременните хардуерни и софтуерни ресурси на София, които са на разположение за използване по всяко време, както и с впечатляващото портфолио от студентски работи на всеки завършващ випуск, няма съмнение защо тази програма се е превърнала в едно от най-реномираните места за придобиване на удостоверения по графичен дизайн.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика