Да дизайн

Мнение 1: Yes Design е набиращо популярност движение, което подчертава положителните резултати от създаването с намерение. Започвайки с малки жестове и стигайки до по-големи проекти, Yes Design ни насърчава да възприемем проактивен подход към работата или живота си; такъв, при който активно търсим решения и вземаме ефективни решения. С тази форма на дизайнерско мислене дори и най-малките промени в живота могат да предизвикат вълни в дългосрочен план; създавайки въздействие, което се усеща далеч отвъд нашия индивидуален обхват. Силата на Yes Design се крие в способността му да осигурява постоянна устойчивост и приемственост чрез създаване на пространства - физически или ментални - вкоренени в целта. Като изследва как различните елементи взаимодействат помежду си и как целенасочените действия водят до очакваните резултати, Yes Design осигурява пътища за растеж и развитие, които са едновременно значими и въздействащи.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика