Дизайн на жилище

Мнение 1: Проектирането на жилища е постоянно развиваща се област, която може да окаже огромно влияние върху качеството на живот. При проектирането трябва да се вземат предвид много различни фактори - от пестенето на енергия до местоположението и разположението. Трябва да се обърне внимание на създаването на произведения на изкуството, които намаляват стреса и повишават благосъстоянието на обитателите, като се кураторстват успокояващи елементи чрез специфични цветови палитри, архитектурни елементи и произведения на изкуството. Освен това при създаването на всеки проект на жилище трябва да се избират възможно най-много устойчиви материали. Чрез разглеждане на цялостната картина с чувствителност към детайлите, жилищните проекти могат да създават ефективни етажни планове, като същевременно изграждат привлекателни пространства, които насърчават чувството за свързаност сред обитателите.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика