Дизайн на рекламни материали

Мнение 1: Рекламните материали са в различни форми и размери - от брошури до билбордове. Независимо от размера на тези материали, създаването на ефективен дизайн, който привлича потенциални клиенти, е съществена част от успешната кампания. Например използването на привличащо вниманието изображение или фраза ще привлече вниманието на зрителя и ще го мотивира да научи повече за рекламирания продукт или услуга. Опростяването на елементите на дизайна и използването на емоционално ангажиращи цветове също ще насърчи ангажираността на целевата аудитория. При внимателно обмисляне на предназначението на рекламата и цялостната ѝ дизайнерска композиция могат да се създадат ефективни рекламни материали, които да осигурят максимално въздействие сред потенциалните клиенти.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика