Записване в софийски университет

Мнение 1: Записването в Софийския университет може да даде възможност на студента да получи отлично висше образование в подкрепяща и предизвикателна среда. Процесът на кандидатстване е лесен и позволява на бъдещите студенти лесно да се запознаят с различните програми за придобиване на степени и сертификати, които София предлага. След като бъдат приети, студентите се радват на достъп до модерни съоръжения, изследователски бази данни и множество клубове, дейности и социални срещи, които насърчават личностното развитие. С изключителното наставничество на преподавателите на разположение, лесното академично консултиране и широките възможности за създаване на мрежи от контакти с професионалисти от индустрията, записването в Софийския университет със сигурност ще бъде приятно и полезно преживяване за безброй студенти.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика