Изчисляване на бал за медицински университет

Мнение 1: Изчисляването на резултата за медицинския университет може да се окаже плашеща и трудна задача. Много университети използват свои собствени уникални методи за отчитане на общия резултат на потенциалния студент - от строго цифрови показатели като GPA до по-неосезаеми качества като личните есета. От съществено значение за бъдещите студенти е да разберат пълния обхват на това, което университетите търсят в рамките на всеки критерий, за да се подготвят адекватно за кандидатстване. Проучването и организирането може да се окажат обезсърчителни в началото, но подготовката за успех чрез разбиране на факторите, които участват в процеса на оценяване, ще бъде от огромна полза при проправянето на път през строгия и конкурентен свят на медицинското образование.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика