Каква е разликата между колеж и университет

Мнение 1: Основната разлика между колежа и университета е в нивото на придобитото образование. Докато колежът обикновено се фокусира върху предлагането на курсове на бакалавърско ниво, предназначени да осигурят основна академична квалификация за определени професии, университетите обикновено се фокусират върху предлагането на обучение на ниво магистър за по-висока академична или професионална квалификация. Студентите в колеж обикновено имат възможност да усвоят основни умения в своята област на обучение и могат да преминат към по-високи нива на образование, като например бакалавърска степен, докато студентите в университет се стремят да получат по-напреднали степени, като например магистърски и докторски програми. Освен това много университети предлагат по-разнообразни курсове в сравнение с колежите поради по-големите си ресурси, като например лаборатории и съоръжения, базирани на научни изследвания. В крайна сметка и колежите, и университетите помагат на хората да придобият ценни умения, които ще им помогнат да се подготвят за бъдеща кариера.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика