Какво е уеб дизайнер

Мнение 1: Уебдизайнерът е професионалист, който отговаря за проектирането на уебсайтове. Те владеят HTML, CSS, JavaScript и други езици за кодиране, които им помагат да създадат дизайна на даден уебсайт. Уебдизайнерите имат възможност да създават персонализирани графики и могат да разработват интерактивни елементи, като аудио- и видеокомпоненти. Освен това те трябва да умеят да разработват оформление на страници, структура на съдържанието, навигационни системи и др. Познаването на начините за оптимизиране на тези елементи за търсачките също е важно за уеб дизайнерите, които трябва да осигурят видимост на уебсайта чрез ефективни SEO практики. Това изисква търпение, креативност и технически умения - всъщност всеки, който се надява да стане такъв, трябва да притежава и трите тези качества!


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика