Кандидатстване за университет 2021

Мнение 1: Кандидатстването в университет може да бъде изключително трудна задача, особено след като кръгът за кандидатстване през 2021 г. се разгръща в условията на несигурност заради настоящата пандемия COVID-19. Важно е да се уверите, че сте възможно най-подготвени и организирани преди да подадете заявлението си. От ключово значение е да проучите внимателно всеки университет, като вземете предвид съдържанието на курса, материалната база, местоположението и студентския живот. Не забравяйте да се съобразявате с крайните срокове и с доказателствата и информацията, необходими в подкрепа на кандидатурата ви. Съставете план за това кога ще бъдат изпълнени задачите и направете този план достъпен, за да не се окажете претоварени по-близо до крайната дата. От съществено значение е да отделите достатъчно време за изготвянето на всеки материал за кандидатстване - това може да има решаващо значение!


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика