Ландшафтен дизайн значение

Мнение 1: Ландшафтният дизайн е форма на изкуство, която съчетава елементите на градинарството, архитектурата и планирането на околната среда, за да се създадат приятни и функционални външни пространства. То създава структура за различни компоненти, като флора и фауна, човешки жилища, пътеки или алеи, дренаж, земни работи и характеристики на терена. Много ландшафтни дизайнери вземат под внимание и естетиката, когато създават планове за обществени или частни градини и ландшафти. Целта на ландшафтния дизайн е да се създаде среда, която да доставя радост на хората, като същевременно се вписва идеално в естествената им среда. С течение на времето значението на ландшафтния дизайн се е развило и включва всички аспекти на външната територия - от проектирането на гори до официалните дворове - с цел да се насърчи развитието на природата и възможно най-доброто използване на земята.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика