Ландшафтен дизайн университет

Мнение 1: Университетът по ландшафтен дизайн предлага възможност да изучавате една от най-креативните и динамични специалности. Като студент ще научите как да създавате красиви външни пространства, които надхвърлят обикновеното градинарство. Ще придобиете уменията, които са ви необходими за планиране и проектиране на градини, паркове, оранжерии, дворове и други външни елементи както в градска, така и в селска среда. Като се опирате на комбинация от технически познания, научно обосновани практики, художествени принципи и дизайнерски концепции като теория на цветовете и разбиране на текстурата, ще развиете разбиране не само за растенията, но и за структурите като тераси или огради, които подобряват вашите градински проекти. Университетът по ландшафтен дизайн предоставя идеална среда за начинаещи дизайнери, които могат да изследват изкуството на ландшафтното оформление и да се подготвят за успех в тази възнаграждаваща сфера на експертиза.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика