Лесотехнически специалности

Мнение 1: Специалностите в областта на горското стопанство обхващат широк спектър от области - от опазването и съхраняването на дървесината до разработването, прилагането и поддържането на ресурси за отдих. Всички специалности имат една обща черта - те са насочени към управлението на горите с цел екологична устойчивост, производство на дървесина, отдих или естетика. Специалистите в тази област често се фокусират върху управлението на местообитанията на дивата природа или водосборните басейни, за да осигурят защитени видове и чиста течаща вода. Дейностите в областта на горското стопанство включват инвентаризация и поддръжка на съществуващите дървета, както и подбор, планиране и засаждане на нови дървета с акцент върху устойчивостта. Освен това обаче лесовъдството включва и работа с общностите за подобряване на достъпа на местните жители до горите и за образоването им относно значението на опазването на природните ресурси. Кариерата в горското стопанство е нещо повече от отсичане на дървета; тя е свързана с това да научите как да планирате устойчивото използване и да опазвате горите за идните поколения.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика