Магистърски програми русенски университет

Мнение 1: Русенският университет предлага широк спектър от магистърски програми, вариращи от фундаментални и приложни науки до социални и инженерни науки. Студентите могат да получат специализирано обучение в една или повече от тези области, за да изпреварят конкуренцията в желаната от тях професионална област. Преподавателите, които са висококвалифицирани и опитни, са се посветили на развитието на интересна, предизвикателна академична среда, която е едновременно ангажираща и стимулираща. Модерните класни стаи, оборудвани с всички последни технологични иновации, улесняват иновативните подходи към преподаването, които насърчават творчеството и сътрудничеството между учениците, позволявайки им да извлекат максимална полза от обучението си. Чрез магистърските програми в Русенския университет студентите ще бъдат напълно подготвени за успешна кариера в избраната от тях област.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика