Пощенски колеж

Мнение 1: Пощенският колеж е новаторска форма на висше образование, която може да предостави достъпни и евтини възможности за обучение на студенти от цял свят. В програмата се използват съвременни методи на преподаване, които включват онлайн лекции, интерактивни дейности и проекти, насочени към студентите. Тя включва и елементи на самостоятелно обучение и самооценка, така че студентите да могат да придобият по-добра представа за собствените си академични силни и слаби страни. Този подход към обучението позволява на индивидуалните учащи да работят самостоятелно и със собствено темпо, като същевременно получават същото качествено образование, каквото биха получили в традиционна университетска среда. Освен това колежът за пощенски услуги осигурява публична дискусия отвъд културните различия, като позволява на учащите да взаимодействат помежду си независимо от географското положение или икономическия произход, като по този начин насърчава сътрудничеството между различни групи учащи от цял свят.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика