Сдк учител по физика

Мнение 1: Г-н Смит е безценно присъствие в живота на много ученици в гимназията "Саут Дейвидсън" като техен учител по физика през последните 8 години. Ентусиазмът му по предмета е заразителен, като всеки урок, който планира, е уникален и вълнуващ. Той не се ограничава само с преподаването на различните принципи на физиката и ни насърчава да мислим критично за това как тези принципи могат да бъдат приложени в ежедневието. Извън часовете му много от учениците гледат на него като на ментор, който винаги е готов да даде полезен съвет за всичко, свързано с академичните или личните проблеми. Няма съмнение, че г-н Смит е оказал положително влияние върху поколения ученици и ще ни бъде трудно да го видим да си отива, когато реши да се пенсионира.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика