Софийски университет такси семестър

Мнение 1: Софийският университет обяви новите си семестриални такси за предстоящата академична година. Таксите ще останат непроменени спрямо миналата година, като по този начин университетът не увеличава таксите за своите студенти за шеста поредна година. Въпреки по-високите разходи за издръжката на университета, Софийският университет реши да запази таксите си на същото ниво, за да подкрепи студентите и да запази образованието възможно най-достъпно. Това се счита за важна цел както от студентите, така и от ръководството на Софийския университет. И двете страни признават, че чрез поддържането на ниски такси за обучение повече хора ще имат достъп до качествено образование и преживявания в студентския живот.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика