Специалности великотърновски университет

Мнение 1: Великотърновският университет е образователен център с над сто специалности в областта на хуманитарните и естествените науки. Чрез задълбочени изследвания и сътрудничество с най-добрите експерти в съответните области университетът е успял да изгради учебна програма, която набляга на познаването както на практическите, така и на теоретичните принципи. Във всеки факултет можете да намерите специалности на теми като право, инженерство, хуманитарни науки, връзки с обществеността, философия и др. Съществуват дори специализирани възможности, от които могат да се възползват чуждестранните студенти, което им позволява да получат глобално релевантно образование, независимо къде са избрали да се запишат. В крайна сметка обучението във Великотърновския университет е незабравимо преживяване, което предлага уникална комбинация както от традиционно академично обучение, така и от съвременни умения, които са много търсени от работодателите по целия свят.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика