Тракийски университет обществени поръчки

Мнение 1: Тракийският университет се ангажира да провежда всички дейности по възлагане на обществени поръчки по справедлив и прозрачен начин. Техният подход се придържа към най-високите стандарти за управление, при които изборът на материали или услуги се извършва единствено въз основа на качествата. Този процес включва ограничаване на достъпа на потенциалните изпълнители до информация, за да се гарантира, че няма пристрастия при оценката, стриктно сравняване и преглед на конкурентните предложения и договори, и възлагане на договори само след като се установи, че офертата отговаря на всички изисквания, посочени в тръжната документация. Тези изцяло съставени мерки имат за цел да насърчат ефикасността, отчетността и ефективността в техните операции, като същевременно гарантират, че парите на данъкоплатците се изразходват правилно.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика