Уеб дизайн

Мнение 1: Уебдизайнът е творческото изкуство за създаване на потребителски опит, за да се предаде послание и да се създадат емоции у тези, които го разглеждат. Той включва елементи от визуалния дизайн, като цветове и размер, до количеството текст, което ще се появи на страницата. Уебдизайнерите трябва да вземат предвид и езиците за кодиране, за да гарантират, че страницата ще работи на всички устройства и платформи. Целта на уебдизайна е ясна комуникация; въпреки това добрият уебдизайнер разбира и как естетиката играе роля за успеха на уебсайта при предаването на послания. Красивите визуални елементи, смисленото съдържание и бързото изпълнение работят заедно, за да създадат за потребителите ангажиращо и успешно преживяване на уебсайта.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика