Университет паисий хилендарски

Мнение 1: Пловдивският университет "Паисий Хилендарски" е най-старото висше учебно заведение в България и един от най-старите университети в света. Основан през 1860 г., той първоначално се е наричал колеж "Св. св. Кирил и Методий" и е имал много ограничен академичен обхват, съсредоточен главно върху теологията, медицината, правото и езиците. През дългата си история обаче университетът се разраства и разширява обхвата си, за да предлага дипломи в различни области, включително хуманитарни науки, изкуства, естествени науки, икономика и бизнес администрация. Това уважавано учебно заведение има отлична репутация и в областта на научните изследвания и предоставя на студентите достъп до библиотеки с богати колекции, както и до най-съвременни технологии. Университетът "Паисий Хилендарски" е широко признат за своите високи постижения както във вътрешен, така и в международен план.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика